Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstidens diktaturer

Skapad 2017-12-11 12:16 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 8 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Under mellankrigstiden, 1918-1939, uppstod två starka diktaturer, i form av Stalins Sovjetunionen och Hitlers Nazistyskland. De här diktaturerna gjorde sig skyldiga till handlingar som fick tragiska och katastrofala konsekvenser. Under det här momentet kommer du få lära dig mer om de här diktatorerna, hur de kom till makten och vilka konsekvenser deras ledarskap fick.

Innehåll

Vilka frågor kommer vi svara på? 

 • Hur gick det till när Stalin kom till makten? 
 • Hur såg samhällsutvecklingen ut under Stalins ledarskap? 
 • Hur var det möjligt för Hitler att komma till makten? 
 • Hur såg samhällsutvecklingen ut under Hitlers ledarskap? 
 • Vilka likheter och skillnader finns det mellan Hitler och Stalins ledarskap? 
 • Varför skedde förintelsen och hur gick det till? 
 • Varför startade andra världskriget och hur gick kriget till? 
 • Vilka konsekvenser fick andra världskriget? 

Hur kommer vi svara på de här frågorna? 

 • Delta i ett inkluderingsarbete med grundskolan om andra världskriget
 • Vi kommer ha genomgångar, där vi pratar om fakta, begrepp, orsaker och konsekvenser 
 • Vi kommer ha diskussioner i klassen och därefter i vår egen klass på grundsärskolan 
 • Vi kommer arbeta med olika typer av källor för att hitta svar på frågorna, dra slutsatser och göra analyser
 • Se filmer  

Hur kan du visa dina kunskaper? 

 • Genom att delta och vara aktiv under lektionerna 
 • Genom att resonera om orsaker och följder av de båda världskrigen under 1900 - talet
 • Genom att kunna återberätta något om förtryck, folkfördrivningar och folkmord under andra världskriget
 • Genom att använda dig av några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemangen

Undervisningsresurser 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • söka, granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska gestalter, händelser och tidsperioder i världen med betydelse för vår egen tid. De båda världskrigen, deras orsaker och följder, samt Förintelsen, folkfördrivningar, folkmord och Gulag.
  SO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom bidrar eleven till resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  E 9
 • Dessutom för eleven delvis underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  C 9
 • Dessutom för eleven väl underbyggda resonemang om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och folkmord.
  SO  A 9

Matriser

SO
Mellankrigstidens diktaturer

E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Använda källmaterial
Använda källmaterial Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och
relevans. Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: