Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik årskurs 2.

Skapad 2017-12-11 13:33 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 Teknik
Du kommer att få prova på konstruktion och lära dig mer om enkla mekanismer. Dokumentera med hjälp av enkla skisser. Undersöka hur några vanliga föremål är uppbyggda och hur de fungerar.

Innehåll

Mål

Visa lärande

Visa lärande genom att:
 - göra en enkel konstruktion som kan användas till leksak av återvunnit material

- visa med en enkel skiss hur tex en gunga fungerar.

.

 

Bedömning

 Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- genomföra enkla konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar.
- bidra till att diskutera och välja olika lösningar som leder arbetet framåt.

-visa att du kan göra en enkel skiss på någon enkel mekanism.

områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:
- hur man kan använda olika återvunna material till att konstruera nya saker..
- hur enkla mekanismer fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: