Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, tillit och allas lika värde

Skapad 2017-12-11 13:50 i Lokets förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
Fyll i förskolans pågående processer i mallen.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi vill arbeta med att lyfta fram, demokrati, tillit och allas lika värde i vårt arbete på avdelningen. Mål från likabehandlingsplanen:

Demokrati - Barnen ska inkluderas och kunna delta på sina egna villkor.

Tillit - Alla barn ska kunna känna sig trygga med alla pedagoger.

Allas lika värde - Alla barn ska känna att de är lika mycket värda. 

Så här ska det gå till

Demokrati - Barnen får komma till tals genom samtal med barnen. Barnen får stora delar av dagen bestämma över vad, var och med vem de vill leka. Vi tar i möjligaste mån tillvara på barnens förslag på aktiviteter. Exempelvis att barnen deltar på sina egna villkor, barnen sitter t.ex. med i samlingen så länge de vill eller orkar. 

Tillit - Vi arbetar med olika samarbetsövningar. Arbetar i smågrupper för att alla ska ha möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Närvarande pedagoger som finns där barnen är. 

Allas lika värde - Alla pedagoger möter alla barn med respekt. Lyssnar på barnen och låter alla komma till tals. Hjälper barnen att våga stå för sina åsikter och sina handlingar. 

Genom att arbeta kring materialet Liten och Trygg från Brottsoffermyndigheten.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Genom att dokumentera på Unikum, främst på bloggen men också i barnens lärloggar och på utvecklingssamtalen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: