👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkis

Skapad 2017-12-11 15:01 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Språkis 1 - Arbeta med boken
Grundskola 3 – 5 Svenska som andraspråk
Arbeta med boken Språkis, i skolan och hemma.

Innehåll

  • Arbeta med boken Språkis. Titta på bilderna, läs och skriv.
  • Arbeta i skolan och ta hem i läxa.
  • Använd inläsningstjänst och lyssna på boken. Träna uttal.
  • Repetera nya ord i boken. Översätt till ditt modersmål. 
  • Jobba med Språkis med Sana.

Matriser

SvA
Kunskapskrav svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 4-6

På väg mot god nivå
God nivå
Hög nivå
Mycket hög nivå
Läsa
Du saknar ett flyt i din läsning och behöver utveckla dina metoder för att läsa.
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
För att kunna ta till dig olika texters innehåll, behöver du utveckla din läsförståelse.
Du visar viss läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett enkelt sätt.
Du visar god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du visar mycket god läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt..
Diskutera texter
För att kunna delta i diskussioner kring texters innehåll, behöver du öva upp din förmåga att beskriva vad du tycker och tänker när du läser.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva
För att kunna framföra tankar och åsikter i text, behöver du utveckla din förmåga att skriva.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll. Dina texter är uppbyggda med viss struktur och du har en viss variation i ditt språk.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter har en tydlig struktur och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter har en mycket tydlig och väl fungerande struktur och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
För att kunna skriva texter som är läsbara, och där dina tankar och åsikter når fram till läsaren, behöver du utveckla dina kunskaper kring skrivregler.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och följa andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det oftast blir rätt.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval och gör ett fåtal misstag.
När du skriver enkla texter kan du stava, använda skiljetecken och andra skrivregler, som t.ex. meningsbyggnad och passande ordval så att det nästan alltid blir rätt.
Skriva berättelser
För att kunna skriva enkla berättelser, behöver du utveckla din förmåga att göra beskrivningar och berätta en handling.
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Samtala
Du behöver utveckla din förmåga att delta i samtal genom att delge dina åsikter och tankar samt ställa frågor. Du behöver utöka ditt ordförråd för att göra dig förstådd.
I ett enkelt samtal bidrar du genom din förmåga att ställa enkla frågor och, på ett enkelt sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd räcker till för att göra dig förstådd.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa utvecklade frågor och, på ett utvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Ditt ordförråd passar för situation och syfte. Du kan föra ett samtal med ett utvecklat innehåll.
I ett samtal bidrar du genom din förmåga att ställa välutvecklade frågor och, på ett välutvecklat sätt, säga vad du tycker om saker som du känner till. Dina ordval passar ditt budskap, situationen och syftet. Du kan föra ett samtal med ett välutvecklat innehåll.
Strategier
För att kunna samtala med andra behöver du hitta sätt som hjälper dig att göra dig förstådd, även när du inte hittar rätt ord.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som oftast hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra. När du inte hittar orden kan du t ex använda synonymer, hitta på nya, fungerande ord eller förenkla innehållet.
I ett samtal hittar du språkliga lösningar som på ett bra sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.
I ett samtal använder du språkliga lösningar som på bästa sätt hjälper dig att göra dig förstådd och förstå andra.