👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 "Algebra och mönster" Kapitel 4

Skapad 2017-12-11 16:00 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig:

-hantera räknesätt i rätt ordning

-teckna uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

-tolka och beskriva numeriska uttryck och uttryck med variabel

-beskriva logiska mönster matematiskt och med ord

-skapa mönster

-lösa ekvationer

-lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen

Innehåll

 

 

 

 

Genomförande


Vi arbetar med "Algebra och mönster" på fyra olika nivåer.
Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Filmer att titta på för att förstärka och fördjupa dina kunskaper 

Gruppövningar med resonera och utveckla som fokus.

Använder formativ bedömning (som eleverna själva gör), inlämningsuppgifter, diagnos och prov.

 

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna och öva

 • matematikbokenxyz.se
 • matteboken.se

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • självskattning
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9