👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uttryck och negativa tal

Skapad 2017-12-11 18:05 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med uttryck såsom x-2 samt negativa tal i detta kapitel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Uttryck och negativa tal

Klarar delar av målet
Klarar målet
Kan tolka muntlig information
Kan göra beräkningar med negativa tal och kan lösa en ekvation med muntlig instruktion. Storleksordnar positiva och negativa heltal. Ex. 6 2 -10 -4 4 -1 Skriv talen från det minsta till det största.
Kan utföra additioner och subtraktioner av positiva och negativa heltal.
Ex. -3 + 3 = -19 + 8 = -6 + 5 =
Kan använda begreppen uttryck, addera, tal, dela med, subtrahera och kvot.
Kunna skriva ett uttryck med ett obekant tal (en variabel) Ex. addera talet 5 till talet x. Talet x delas med två och sedan subtraheras talet 9 från kvoten.
Kan beräkna värdet av ett uttryck.
Förstår att ett algebraiskt uttryck har olika värde beroende på värdet av variabeln. Värdet är x = 7. Ex. 29 - x = 2 * x - 17 =
Kan använda olika informella metoder för att lösa ekvationer.
Kan redogöra för tillvägagångssättet i en ekvationslösning. Ex. x + 19 = 26 5 * x -1 = 39
Rita ett linjediagram
Kan avläsa och tolka information i tabeller och diagram.
Kan tolka skriftlig information
Kan välja strategi och metod med viss anpassning till uppgiften. Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Agnes har 80 kr. Hon köper tre bullar och två juice. Hur mycket pengar har Agnes kvar om en bulle kostar 8 kr och en juice 13 kronor?
Kan använda olika informella metoder för att lösa ekvationer
Kan redogöra för tillvägagångssättet i en ekvationslösning. Kan använda matematikens uttrycksformer t ex bild och symboler i redogörelsen av en lösning. Ex. på en våg står sex lika tunga tyngder och en potatissäck som väger 12 kg. Hur mycket väger en tyngd om vågen visar 66 kr?