👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och Rörelse år 1 2017

Skapad 2017-12-11 19:54 i Åsaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du har säkert åkt rutschkana och gungat många gånger på en lekplats, men hur många gånger har du funderat på vad det egentligen är som händer? Hur kan gungan få sådan fart? Varför åker du snabbare med vissa byxor i rutschkanan? 

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Inom arbetet "kraft och rörelse" kommer du att få möjlighet att utveckla dina kunskaper om jämnvikt, tyngdkraft, friktion och andra fysikaliska begrepp. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i fysik syftar till att du utvecklar nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Du kommer få möjlighet att ställa frågor om händelser och upplevelser som handlar om fysik. Vidare kommer du även ges möjlighet att få genomföra undersökningar som tillsammans med andra källor kan ge svar på frågor. 

Du kommer få möjlighet att utveckla din förmåga att: 

 • Använda dina kunskaper i fysik för att ta ställning i olika frågor.
 • Genomföra undersökningar.
 • Använda dig av begrepp och teorier när du förklarar. 

Bedömning - vad och hur

Under arbetets gång kommer vi att hjälpa, vägleda, stötta och ge dig återkoppling för att du ska få möjlighet att utveckla olika förmågor. 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Förklara vad tyngdkraft är.
 • Förklara vad friktionskraft är.
 • Hitta jämvikt på olika föremål.
 • Genomföra enkla undersökningar.
 • Dokumentera dina undersökningar.
 • Jämföra dina och andras resultat. 

 

Du kommer få möjlighet att visa detta genom att: 

 • Samtala om begrepp under lektionerna.
 • Samtala om vad som händer vid undersökningarna.
 • Utifrån tydliga instruktioner genomföra enkla undersökningar samt dokumentera.  
 • Efter avslutad undersökning jämföra dina resultat med andras i gruppen. 

Undervisning och arbetsformer

Under arbetets gång kommer vi att varva teori och praktik. Vi kommer att gå igenom nya begrepp.  Ena lektionen arbetar vi teoretisk för att nästa lektion gå ut på skolgården eller närliggande lekplats för att genomföra olika undersökningar som har med begreppen att göra. Du kommer få träna på att genomföra undersökningar och dokumentera dina resultat. 

Begrepp

 • kraft
 • rörelse
 • jämvikt
 • tyngdpunkt
 • balans
 • tyngdkraft
 • friktion
 • Newton

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3