👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What are you thankful for?

Skapad 2017-12-12 09:11 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola F – 9 Engelska
Write a letter to someone that you are thankful for. It can be a friend, family member or someone you hardly know! The important thing is that you write the letter saying why you are thankful for them and what they have done (or still do) for you.

Innehåll

The last project for this semester…..Write a letter to someone that you are thankful for. It can be a friend, family member or someone you hardly know! The important thing is that you write the letter saying why you are thankful for them and what they have done (or still do) for you.

Your goal is to give this person the letter so that they know you are thankful for them.

 

It should be a minimum of 250 words but no more than 400 words. Feel free to add some pictures and flair (stylishness) to the letter.

 

I will be judging you on grammar, spelling and overall content.

 

You get until the end of class.

 

Merry Christmas!!  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
What are you thankful for?

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Språk
Du använder ett enkelt ordförråd och varierar språket något.
Du använder ett mer varierat språk som flyter, visar på ett stort ordförråd och använder en mer avancerad meningsbyggnad.
Du använder ett brett ordförråd med engelska uttryck för att få texten att flyta bra. Du använder en avancerad meningsbyggnad.
Grammatik
Du behärskar mycket enkel grammatik men har fortfarande svårigheter att bygga grammatiskt korrekta meningar.
Du behärskar enkel grammatik men kan fortfarande inte bygga längre och mer avancerade grammatiska meningar.
Du använder dig av en grammatiskt korrekthet som gör att texten blir lätt att förstå.