Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Draknästet

Skapad 2017-12-12 10:03 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 9 Teknik
Vad ligger bakom en uppfinning? Räcker det med en bra produkt som man själv är nöjd med eller krävs det mer? Vi kommer att lära oss mer om detta utifrån hur det sett ut genom årens gång och fokusera på svenska uppfinningar eller utvecklade produkter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Hur fungerar olika produkter och vilka problem har funnits/finns för att kunna få en färdig produkt.
 • Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö. Varför är olika produkter tillverkade på olika sätt och hur påverkar det dig, samhället och miljön.
 • Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. Varför har olika produkter uppfunnits och hur har de utvecklats genom genom åren.

 Så här ska vi arbeta...

Vi Vi kommer att arbeta i grupper om två och göra en presentation om en svensk uppfinning som ni har fått tilldelad.  Ni kommer att få en redan uppfunnen produkt, till exempel pacemakern. Den ska ni sedan presentera som om det vore er egna uppfinning.
 
 • Titta på film och få tips om hur man ska tänka när man uppfinner något nytt
 • Grupparbete
 • Söka information 
 • Undersöka hur olika produkter har uppfunnits och utvecklats genom tiden.
 • Göra presentationer om olika uppfininningar

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

Exempel:

 • Berättar om hur din produkt fungerar och vilka problem som du tror har funnits när man uppfann den.
 • Hur du berättar eller skriver om vilka konsekvenser din produkt har fått för människan, samhället och miljön. Att du kan få fram fördelar och nackdelar med din din produkt och hur den är tillverkad.
 • Att du kan berätta om varför just din produkt är, eller har varit viktig. Hur har den förändrat sättet vi lever?
 • Att du kan kommunicera fram hur din produkt har förändrats över tid och om det har blivit några positiva eller negativa effekter av att den har utvecklats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
TEKNIK kunskapskrav åk 6, Kunskapsstaden Helsingborg

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
E
C
A
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: