👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-12-12 11:04 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 4 Svenska Historia Religionskunskap Svenska som andraspråk
Vårt arbetsområde i historia handlar om Vikingatiden. Hur var det att leva på vikingatiden? Var alla ute och plundrade och härjade och vem skötte i så fall om gårdarna? Hur var det att vara barn under den här tiden?

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå mer om runstenar och vikingaskepp och varför de såg ut som de gjorde
 • använda vikingatiden för att förstå mer om vår historia
 • förstå vikingarnas religion
 • Se spår från vikingatiden idag
 • Förstå människors levnadsvillkor under vikingatiden

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Livet på en vikingagård
 • Att vara barn på vikingatiden
 • Vikingarnas handels- och plundringsresor
 • Vikingaskeppen.
 • Hur man vet vad som hände på vikingatiden, t ex myntskatter och runstenar
 • Religionen och några av de gudar som vikingarna tillbad.
 • Tidslinjen från vikingatid till nutid.
 • Kunna jämföra vikingatiden med nutiden.

 • Vikingatiden idag, t ex souvenirer, film och namn på gator

Hur?

 • Se på filmer
 • Högläsning av skönlitteratur
 • Läsa faktatexter och skriva faktatexter.
 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Skriva en text om att leva i en vikingaby.
 • Bygga en vikingaby

Kunskapskrav

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

 • redogöra för hur livet i vikingabyn såg ut för människorn
 • jämföra barns levnadsvillkor på vikingatiden och idag
 • redogöra för vikingarnas färder och om vikingaskeppen
 • beskriva asatron (de mest kända gudarna
 • visa att du kan använda källor för att söka information
 • när du skriver egna texter beskriva, använda egna ord, samt ämnesspecifika ord och begrepp

.HUR?

 • skriva en faktatext om vikingaskepp
 • göra en jämförelse mellan att vara barn idag och på vikingatiden
 • Presentation av vikingabyn
 • Loggbok

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re

Matriser

Hi Re Sv SvA
Bedömningsmatris - vikingatiden

På väg att nå målen
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Faktakunskaper och begrepp
Att använda kunskaper och begrepp
 • Hi
Jag kan med stöd från pedagog sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord
Jag kan på ett bra sätt beskriva och förklara fakta som hör till ämnet.
Jag kan på ett mycket bra sätt beskriva och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag kan också använa kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera,jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
 • Hi
Jag kan med hjälp av en lärare, berätta och enkelt om vikingatiden.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera, göra jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden.
Jag kan på ett bra sätt göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Jag kan på ett mycket bra sätt reflektera, jämföra och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter.
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
 • Hi
Jag kan söka och samla information om vikingatiden/medeltiden med mycket stöd från en lärare.
Jag kan på ett enkelt sätt samla och bearbeta information.
Jag kan på ett bra sätt självständigt samla och bearbeta information.
Jag kan på ett mycket bra sätt självständigt samla, bearbeta och kritiskt granska information från olika källor.