Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2017-12-12 12:12 i Hamburgsundskolan Tanum
Vi möter det engelska språket nästan överallt till exempel på film i böcker, tidningar,spel, datorprogram. Det är viktigt att kunna det engelska språket så att man kan förstå och göra sig förstådd.
Grundskola 1 Engelska
Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Under klass 1 kommer du att på ett stimulerande sätt utveckla dina kunskaper i språket engelska.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du skall lära dig:

 • sånger och ramsor på engelska med enkel text 
 • färgernas namn
 • kunna säga enkla vardagsfraser
 • siffrorna 1-20
 • kläder
 • namn på några djur
 • kroppsdelar
 • enkel grammatik 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du ska kunna säga:

 • en enkel hälsningsfras på engelska
 • några vardagsfraser
 • räkna till tjugo på engelska
 • flera färgers namn
 • några klädesplagg samt säga vad någon har på sig
 • några djur på engelska
 • olika kroppsdelar

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer att:

 • sjunga sånger 
 • säga ramsor
 • se på film
 • lyssna och härma efter språket tillsammans i klassen
 • träna på att säga enkla vardagsfraser till varandra
 • visa att du förstår enkla instruktioner

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Matris Engelska år 1

Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att lyssna och förstå talad engelska.
Lyssnar och visar nyfikenhet och intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor, sånger och instruktioner. t.ex. Sit down, please!
Förstår enkla ord, fraser och instruktioner i två led. t.ex. Sit down and point at your nose! What have you got? What do you like? I like....
Läsa / Förstå
Utveckla förmågan att läsa och förstå enkel engelsk text.
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord.
Läser och förstår några enkla meningar och instruktioner t.ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
Kan berätta om sig själv eller ett djur t.ex. My name is... My dog is... I like... My family....
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt t. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp.
Kan svara på enkla frågor t.ex. What´s your name? How old are you?
Kan ställa och besvara enkla frågor om sig själv, sin familj och sina intressen t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt t.ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva enkla ord som t.ex. red, blue, cat, car, yes, no...
Kan skriva enkla fraser och meningar som t.ex. My name is Lisa, How are you?
Kan skriva enkla meddelanden och beskrivningar. Tim is 10 years old. He is wearing a blue t-shirt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: