👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik FSKK - räkna

Skapad 2017-12-12 14:06 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola F
"Räkna" enligt Bishops matematiska aktiviteter

Innehåll

Enligt Bishops sex matematiska aktiviteter är "Räkna" den första aktiviteten vilket innebär att påbjuda att:

- urskilja, jämföra och utforska mängder av föremål

- utforska grundläggande egenskaper hos tal och samband mellan olika tal för att ange ordning och antal

- skapa representationer av resultat av undersökningar såsom diagram av olika slag

- få erfarenheter av tal med konkret material, teckningar, bilder, diagram, ord, lek samt andra uttrycksformer

- utveckla symboliskt tänkande 

 

Aktiviteter:

- matematiklek i samlingar, mindre grupper, parvis och enskilt

- aktiviteterna kan utgå från spel, smartboard, appar, lekar, konkret material, rituppgifter, matematiska kopieringsunderlag/ böcker, sagor, film, med mera.

- Inspiration till aktiviteter hämtas exempelvis från NCM (Nationellt Centrum för Matematikutbildning)

 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 11)

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -