👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO matris åk 6

Skapad 2017-12-12 15:41 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Vi arbetar med NO som innefattar biologi, kemi och fysik
Grundskola 6 NO (år 1-3)
I NO arbetar vi med kemi, fysik och biologi. Vi tränar oss för att nå kunskapskraven nedan med olika ingångar. Hösten i åk 6 har vi jobbat med ekosystemet, kemikalier, faropiktogram och puberteten. Vi har där jobbat mycket med att utvecklas i att göra undersökningar och skriva labbrapporter. Vi har också tränat oss på att föra naturvetenskapliga resonemang som är välutvecklade och som fördjupar och breddar diskussionen såväl muntligt som i skriven text.

Innehåll

Bedömningar av flera olika uppgifter har sammanställts i nedan matris. (Du har haft möjlighet att lära dig och visa dina kunskaper genom bland annat - Finnsjön, Labbrapporter, Maskrosen, Moroten, Faropikotgram, Pubertesuppgift samt Marias Svett - skriftligt och muntligt allt arbete under lektionerna.

Matriser

NO
Matris i NO åk 6 Lgr11

Extra insats krävs
E
C
A
Använda kunskaper för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör ämnet.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: till viss del för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt.
Du samtalar om enkla frågor på ett sätt som: för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Du skapar: enkla texter.
Du skapar: utvecklade texter.
Du skapar: välutvecklade texter.
Du har ett: visst kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor.
Du har ett: relativt gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Du har ett: gott kritiskt tänkande kring egna resultat, andras argument och olika informationskällor
Genomföra systematiska undersökningar i ämnet
Du genomför undersökningar utifrån en planering och bidrar till att formulera förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar förslag till enkla frågeställningar och förbättringar
Du genomför undersökningar utifrån en planering och formulerar enkla frågeställningar och förbättringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Du använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Använda begrepp, modeller och teorier inom ämnet för att beskriva och förklara samband.
Du har grundläggande kunskaper om samband inom ämnet. Du visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av ämnets begrepp
Du har goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband, med relativt god användning av ämnets begrepp
Du har mycket goda kunskaper inom ämnet. Du visar det genom att förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag, med god användning av ämnets begrepp