Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning - Anknytning, trygghet och omsorg

Skapad 2017-12-12 15:47 i Björnligans förskola Killhult Hörby
Inskolning - Anknytning, trygghet och omsorg
Förskola
Vår barngrupp består av barn mellan 1-2 år. Vi kommer under höstterminen att inskola många nya barn och kommer därför fokusera mycket på anknytning och att barnen ska känna sig trygga och trivas med oss personal och resterande barngrupp.

Innehåll

Syfte/Detta vill vi utveckla:

Vi vill med denna plan utveckla barnens anknytning till oss, dvs deras känsla av trygghet  och trivsel hos oss. Vi kommer också att arbeta med barnens relationer till varandra i gruppen.

 

Läroplansmål vi har valt att koppla detta utvecklingsarbete till är:

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. (s 5)

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. (s 6)

Förskolan ska erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt. (s7)

 

Vår förväntade utveckling är:
Att vi får trygga barn och föräldrar efter våra två veckors inskolning. Samt att vi då fått barnen att hitta en anknytning i någon av oss personal på förskolan.
Vi förväntar oss att barnens dag på förskolan ska bli trygg, lugn och fylld av roliga, lärorika upplevelser.
Vi vill också att barnen känner sig trygga i relationen mellan varandra och har möjlighet att skapa gott samspel i sin vidare utveckling. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: