👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, samtala och skriva "Eldens Hemlighet" ht17

Skapad 2017-12-13 11:30 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant. Du kommer du att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film.
Grundskola 7 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Du ska läsa boken, svara på frågor som rör innehållet, skriva sammanfattning och omdöme.

Innehåll

 Syfte    

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Återge läst skönlitteratur i skrift
  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Ge omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
  • Samtala om läst skönlitteratur

Genomförande

Läsa och samtala

Vi läser boken ”Eldens hemlighet” av Henning Mankell, både tillsammans och enskilt. Du svarar på frågor och reflekterar kring innehållet. Skriv svaren/reflektionerna i din loggbok.

Vi samtalar tillsammans om det vi läst. Samtalen sker utifrån dina funderingar/tankar/frågor. De första samtalen är träningstillfällen och bedöms inte, medan de sista bedöms och är underlag för betyg. 

 

Följande frågor ska du reflektera kring och besvara:

a)   Till vems minne är boken skriven?

b)   Vad får du veta om huvudpersonen i kapitel 1-2?

c)   Vilka känslor skildras i kapitel 1-2? Ge exempel på hur de beskrivs.

d)   På vilket sätt börjar boken? Positivt eller negativt? Vilken känsla fick du när du började läsa boken?

e)    Vad betyder Maria och Sofias efternamn Alface?

f)   Hur beskriver författaren miljön?

g)   Vilken tycker du är bokens vändpunkt?

h)     Vad är en mina?

i)    På sidorna 154-155 förstår Sofia äntligen eldens hemlighet. Vilken är den?

j)   Vad menar författaren med: ”Svarta människor kunde blekna av sorg och smärta.”

k)     Beskriv med egna ord hur du tror att Sofia känner det natten hon sitter i rullstolen och ingen människa syns till.

l) Varför hittar Sofia på namn till sina ben?

m)   Tycker du att bokens titel är bra?

-      Varför? Motivera!

-      Vad betyder titeln?

-      Hur får du veta vad titeln betyder?

Skriva

I slutet av perioden kommer du att få skriva en recension om boken efter att vi har tränat på vad som ska ingå.                                                                    

 Bedömning

- Samtala om bokens innehåll.

- Skriva en recension.

- Språk och tempus

 Se bedömningsmatrisen.

Matriser

Sv
Läsa, samtala och skriva "Eldens hemlighet" ht17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Visar ingen förståelse av innehållet.
Visar att du läst text och förstått innehållet. Framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Drar slutsatser som har stöd i texten. Framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Drar slutsatser som har gott stöd i text. Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Skriva recension
Din tankegång framgår inte.
Din recension innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket och återge dina åsikter.
Din recension innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket och återge dina åsikter.
Drar slutsatser som har gott stöd i text. Framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Språk
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.