👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktutveckling. Designprocessen. Eldkorg/machallhållare.

Skapad 2017-12-13 11:59 i Martin Koch-gymnasiet Hedemora
Gymnasieskola 9 Produktutveckling
I den här uppgiften går vi igenom designprocessens delar: Snabba skisser ,”Fin” skiss av en vald idé ,Beskrivning av idé, tänkt material, målgrupp, ev. färgsättning, speciella funktioner osv.,Skalenlig ritning (1:5) från minst 3 vyer ,Arbetsberedning, Funktionsmodell/prototyp och färdig produkt. När den första prototypen är klar går eleven över till verkstaden och uppför sin design med för ändamålet lämpliga material och verktyg.

Innehåll

lektion 1 och 2: Genomgång, inspiration och idéarbete

lektion 3 och 4: Snabba skisser och urval 

lektion 5 och 6: Noggrann skiss och produktbeskrivning

lektion 6 och 7: genomgång ritningslära och skalenlig ritning

lektion 8 och 9: Skalenlig ritning från 3 vyer

lektion 9 och 10: skalenlig ritning och Prototyp/funktionsmodell 

lektion 11 och 12: prototyp/funktionsmodell

lektion 13 och 14:  prototyp/funktionsmodell och redovisning/avstämning inför verkstadsarbete.

 

Lektion 14-28: Arbete i verkstaden med att framställa färdig eldkorg/ marshallhållare med för ändamålet lämpliga verktyg, maskiner och material.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Planering, konstruktion, design, tillverkning och presentation av en egen enkel prototyp eller egna enkla modeller.
  Prk  -
 • Faktorer som påverkar konstruktion av produkter, till exempel estetik, hållfasthet, funktion och kvalitetskrav.
  Prk  -
 • Grundläggande fakta om designprocesser och konstruktioner samt vedertagen terminologi.
  Prk  -
 • Grundläggande materialegenskaper samt materialets betydelse för produkters kvalitet, tillverkning och destruktion, alternativt återvinning.
  Prk  -
 • Produkters ändamålsenlighet och samspelet mellan människa och artefakt.
  Prk  -
 • Presentation av idéer via till exempel bild, ritning, modell, skrift och tal samt analys och utvärdering av såväl egna som andras idéer.
  Prk  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar enklare konstruktions- och designarbeten efter samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven förutser också svårigheter som kan uppstå och anpassar planering och organisation efter det. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Prk  A
 • Eleven planerar och organiserar enklare konstruktions- och designarbeten efter samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven efter samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Prk  C
 • Eleven planerar och organiserar enklare konstruktions- och designarbeten i samråd med handledare. I planeringen tolkar eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Vidare väljer eleven i samråd med handledare arbetsmetoder, verktyg, utrustning och material som passar för uppgiften.
  Prk  E
 • Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare enklare konstruktions- och designarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är gott utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med mycket gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Prk  A
 • Eleven utför med noggrannhet och efter samråd med handledare enklare konstruktions- och designarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med gott handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem efter samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Prk  C
 • Eleven utför med noggrannhet och i samråd med handledare enklare konstruktions- och designarbeten, i enlighet med säkerhetsföreskrifter samt givna instruktioner och kravspecifikationer. Resultatet av arbetet är tillfredsställande utifrån givna kvalitetskrav. I arbetet använder eleven med viss säkerhet instruktioner och tillverkningsunderlag. Eleven hanterar material, utrustning, verktyg och maskiner med visst handlag och håller god ordning på arbetsplatsen. Eleven arbetar ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra samt med hänsyn till miljön. Under arbetet upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och åtgärdar dem i samråd med handledare. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetsprocessen och resultatet.
  Prk  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt och nyanserat hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkar kvalitet och slutresultat. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för produktens användningsområden, interagerande med människor och miljö samt de ingående materialens egenskaper och råvaruförbrukning. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arbetsprocessen, resultatet, eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för materialens och produktens historia samt för välgrundade och nyanserade resonemang om deras utvecklingspotential.
  Prk  A
 • Eleven redogör utförligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar utförligt hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkar kvalitet och slutresultat. Dessutom redogör eleven utförligt för produktens användningsområden, interagerande med människor och miljö samt de ingående materialens egenskaper och råvaruförbrukning. Eleven redogör utförligt för arbetsprocessen, resultatet, eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen. Eleven redogör även utförligt för materialens och produktens historia samt för välgrundade resonemang om deras utvecklingspotential.
  Prk  C
 • Eleven redogör översiktligt för material, teknik, metoder och verktyg som använts för arbetsuppgiften samt förklarar översiktligt hur dessa faktorer i arbetsprocessen påverkar kvalitet och slutresultat. Dessutom redogör eleven översiktligt för produktens användningsområden, interagerande med människor och miljö samt de ingående materialens egenskaper och råvaruförbrukning. Eleven redogör översiktligt för arbetsprocessen, resultatet, eventuella avvikelser från specifikationen samt den egna arbetsinsatsen. Dessutom utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen. Eleven redogör även översiktligt för materialens och produktens historia samt för enkla resonemang om deras utvecklingspotential.
  Prk  E
 • Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt för välgrundade och nyanserade resonemang om andras lösningar i samband med produktutveckling. Dessutom använder eleven med säkerhet korrekt fackspråk.
  Prk  A
 • Eleven samarbetar i sitt arbete med andra samt för enkla resonemang om andras lösningar i samband med produktutveckling. Dessutom använder eleven med viss säkerhet korrekt fackspråk.
  Prk  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Prk  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Prk  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Prk  E