👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 7-HT

Skapad 2017-12-13 13:25 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Idrott och hälsa ger en chans att utveckla, förstå och prova hur rörelse, friluftsliv, spel, lekar, träning, livsstil och andra faktorer kan få oss att fungera och må bättre.

Innehåll

Idrott och hälsa


Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande.
Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet.
Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Eleverna ska genom undervisningen också utveckla kunskaper om begrepp som beskriver fysiska aktiviteter och ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Eleverna ska få en förståelse för friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

1. Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
2. Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
3. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.
4. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisningens innehåll

- idrott (friidrott, gymnastik, hinderbana), lek, spel (boll, racket, klubba), rörelse till musik, simning, livräddning, HLR, första hjälpen, riskbedömning, ergonomi, skadebehandling och förebyggande, konditions- och styrketräning, friluftsliv

- planera, genomföra och värdera (analysera) hälsa, träning och friluftsliv

- att du ska få fördjupad kunskap om hur kost, kondition och styrka samt andra faktorer påverkar din hälsa och livsstil

Arbetssätt

Vi arbetar med hjälp av de fyra förmågorna i idrott att med en ryggrad i det centrala innehållet och lokala förutsättningar, nå intresse och kunskap för och i ämnet samt kunna göra en funktionell bedömning utifrån och mot kunskapskraven.

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande:
- deltagande, sammarbetsförmåga och aktivitetsgrad.
- kunskapsinhämtande praktiskt och teoretiskt.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelsemönster
Rörelsemönster - Bollspel/bollekar - Lekar - Redskapsgymnastik - Friidrott - Kondition och styrka - Simning
Eleven kan delta till viss del i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.
Eleven kan delta relativt väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.
Eleven kan delta väl i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer.
Situationsanpassade rörelsemönster
- Bollspel/bollekar - Lekar - Redskapsgymnastik - Friidrott - Kondition och styrka - Simning
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
- Dans
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Hälsa och Livsstil
- Ansvar - Ledarskap - Samarbete
Eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma med rätt utrustning och efter bästa förmåga följa instruktioner och visa samarbetsförmåga
Eleven visar goda ledaregenskaper under idrottslektionerna genom att hjälpa och instruera klasskamrater när tillfälle ges. Du är en god förebild och visar fair play under idrottslektionerna
Eleven visar mycket goda ledaregenskaper under idrottslektionerna genom att hjälpa och instruera klasskamrater när tillfälle ges. Du är en mycket god förebild och visar fair play under idrottslektionerna
- Kost - Motion - Hälsa
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
- Orientering
Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
- Livräddning - Första hjälpen - Simning
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.