👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Layout

Skapad 2017-12-13 13:54 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Bild
Vi arbetar fram en bildmapp där alla arbetsområden i ämnet bild ska finnas med som ett kapitel. När du slutar årskurs sex får du med dig bildmappen hem. Till varje kapitel ska det finnas ett försättsblad. Sedan monterar vi våra alster på sätt som ger oss möjlighet att arbeta med att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder. Vi skapar bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Innehåll

Arbetsområde

När vi arbetar med ämnesområdet layout gör vi det för att träna på att ordna bilder så att andra ser det man vill att de ska se. Du ska tänka på att göra bilden lätt att förstå, inbjudande för ögat och utforma den så att den väcker intresse.

 

 

Konkreta mål

Begrepp: Balans, helhet, harmoniskt, lugnt

Vi gör en layout för att träna på att:

Väcka intresse och hålla kvar betraktaren med bilden.

Det är viktigt att det är lätt att ta till sig bilden, förstå bilden.

Upptäcka hur mycket man kan belasta bilden men ändå hålla kvar intresset hos betraktaren. Betraktaren måste orka se på bilden.

Göra en komposition, en struktur.

Använda symmetri för att förmedla något. Vi människor letar efter mönster och ordning. 

 

 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur du använder olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.

Jag kommer att titta på hur du kombinera olika bildelement och hur du presenterar dina bilder i sitt sammanhang.

Under arbetsprocessen är det viktigt att kunna formulera och använda handlingsalternativ som hjälper dig att bli klar med arbetet, detta tittar jag också på.

 

 

Undervisning

Vi kommer att förtydliga olika begrepp och svåra ord vi använder i vårt arbete med layout. Vi tittar på färdiga alster som exempel. Under arbetsprocessen kommer vi lägga upp en tidsram att förhålla sig till. Du arbetar med egna idéer och konstruerar din layout själv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6

Matriser

Bl
Layout

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Tekniker, verktyg och material
Med stöd i arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Ny aspekt
Kombinera bildelement
Med stöd kombinerar dessutom eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Formulera och välja handlingsalternativ
Med stöd under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Presentera bilder
Med stöd kan eleven dessutom presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.