Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin i naturen

Skapad 2017-12-13 14:06 i Varekils skola Orust kommun
Vi lär oss om partiklar, kretslopp, vatten, luft, fotosyntes
Grundskola 5 – 6 Kemi
Vad är allt omkring oss uppbyggt av?

Varför är det bra att veta vad diväteoxid är?

Varför ska vi vara rädd om vårt vatten?

Varför är vissa ämnen flytande men inte andra?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • med hjälp av kunskaper i kemi beskriva olika kretslopp i naturen
 • använda begrepp i kemi för att förklara olika samband i naturen

 

Konkretisering av mål

Du ska:

 • Känna till några grundämnen och deras kemiska beteckning.
 • Kunna beskriva skillnaden mellan atom och molekyl.
 • Kunna beskriva skillnaden mellan grundämne och kemisk förening.
 • Kunna förklara och beskriva vad som händer då ett ämne går från fast form till flytande och från flytande form till gasform och sedan tillbaka igen. Du ska också veta vad de olika övergångarna kallas.
 • Kunna beskriva några av vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Kunna beskriva fotosyntesen och förbränning.

Arbetssätt

Vi läser texter om tidiga upptäckter.
Vi gör egna anteckningar, bilder och beskrivningar av atomer, grundämnen, kretslopp med mera.
Vi gör enkla experiment med fast, flytande och gas.
Vi gör enkla experiment med vatten.
Vi tittar på filmer.

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • Deltar i diskussioner i klassrummet
 • Tar till dig nya begrepp och använder dem
 • Visar dina kunskaper i ett liten skriftlig inlämning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: