Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4 vt 2018

Skapad 2017-12-13 14:26 i Gamla Förslöv F-6 Båstad
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Innehåll

Undervisning/ såhär gör vi:

Vi kommer att:

 • dansa och röra oss till musik. Leka olika lekar och testa olika danser. 
 • orientera i kända miljöer ex idrottshallen, skolgården. Vi kommer att prata om kartans uppbyggnad, olika symboler och färger.
 • ha idrott utomhus i olika miljöer ex skogen, skolgården.
 • prata om allemansrätten.
 • diskutera hur man kan förebygga skador. 
 • prata om och göra praktiska övningar kring hur man hanterar nödsituationer vid vatten vintertid.
 • leka olika lekar inomhus och utomhus.

 

Bedömning

Se matris

Uppgifter

 • Förebygga skador

 • Förebygga skador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa vt 2018 åk 4

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Din förmåga att:
Anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
 • Idh  E 6
Du behöver stöd för att anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
Du kan till viss del anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
Du kan med säkerhet anpassa dina rörelser till musikens takt och rytm.
Ge beskrivningar av hur man förebygger skador.
 • Idh  E 6
Du kan inte ge beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador.
Genomföra olika aktiviteter utomhus med anpassning till olika förhållanden och allemansrättens regler.
 • Idh  E 6
Du genomför aktiviteter utomhus men anpassar dig inte till olika förhållanden och allemansrätten.
Du kan genomföra olika aktiviteter utomhus med viss anpassning till olika förhållanden och allemansrätten.
Du kan genomföra olika aktiviteter utomhus med god anpassning till olika förhållanden och allemansrätten.
Orientera i kända miljöer med hjälp av kartor.
 • Idh  E 6
Du är osäker och behöver hjälp av vuxen/ kompis för att orientera.
Du kan med viss säkerhet orientera. - Du hittar en del av kontrollerna. - Du kan några karttecken och färger.
Du kan orientera med relativt god säkerhet. - Du hittar för det mesta alla kontroller. - Du kan de flesta karttecken och färger.
Hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under vintertid.
 • Idh  E 6
Du behöver stöd för att hantera nödsituationer vid vatten.
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: