👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska IM-C Läsåret 2017-18

Skapad 2017-12-13 15:06 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Engelska
Detta är en grovplanering av kursen i engelska för IM-C hösten 2017.

Innehåll

 

Mål 

Att klara kunskapskraven för betyget E (eller högre) i åk 9

 

Undervisning 

Vi använder oss av häftet "English from the beginning - 4" (Liber) som ett grundläggande läromedel speciellt anpassat för nyanlända. Det består av 3 kapitel och en hel del extramaterial som finns i lärarhandledningen. Varje kapitel avslutas med att eleven gör en självevaluering av vad han eller hon klarar av eller måste arbeta mer med. (Finns i slutet av varje kapitel)

Under hösten jobbar vi med kapitel 1 och delar av kap 2. På våren gör vi färdigt resten av häftet.

 

Förutom detta läromedel så jobbar vi med olika digitala verktyg och annat material för att öva på de olika förmågorna (t.ex Quizlet, BBC - Brittish Council, Engvid, Practice Spoken English (Paradise), Randall's Listening etc).

 

 

Bedömning 

Efter varje kapitel i läroboken har vi ett litet prov för att testa hur mycket som eleven lärt sig av stoffet i kapitlet (vokabulär och grammatik i första hand). Fortlöpande har vi små tester på Quizlet för att testa olika moment som vi gått igenom. Vi gör också avstämningar mot kunskapskraven för betyget E (åk 9) med hjälp av matris (Liber) för att göra en formativ bedömning. (se matrisen "Engelska 7-9 Checklista E-nivån")

I slutet av höstterminen genomför vi prov som påminner om de Nationella proven för att göra en summativ bedömning av eleverns kunskaper i förhållande till kunskapskraven. De elever som kommit ganska långt och kanske har möjlighet att nå målen under vårterminen flyttar vi över till IM-D så att de snabbare når målen. Övriga elever fortsätter med att jobba med de mål som de fortfarande inte nått.

Matriser

En
Engelska 7-9 Checklista E-nivån

TALA

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
förstå det huvudsakliga innehållet i talad engelska i måttligt tempo.
uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
variera sin kommunikation.

LÄSA

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
förstå det huvudsakliga innehållet i lättillgängliga texter i olika genrer.
uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

SKRIVA

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
i skriftlig framställning av olika slag formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
uttrycka sig enkelt och begripligt i skriftlig interaktion.
i någon mån anpassa sin skriftliga interaktion till syfte, mottagare och situation

FÖRSTÅELSE

Eleven visar sin förståelse genom att ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
översiktligt redogöra för innehåll och detaljer.
diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

STRATEGIER

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
använda någon strategi för lyssnande.
använda någon strategi för läsning.
använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar den muntliga interaktionen.
använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar den skriftliga interaktionen.

PRODUKTION OCH INTERAKTION

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
välja texter från olika medier.
med viss relevans använda texterna i sin egen produktion.
med viss relevans använda texterna i sin interaktion.
välja talat språk från olika medier.
med viss relevans använda det talade språket i sin egen produktion.
med viss relevans använda det talade språket i sin interaktion.
uttrycka sig enkelt och begripligt i muntlig interaktion.

DEN ENGELSKSPRÅKIGA VÄRLDEN

Eleven kan ...
Ja
På god väg
Påbörjat
Nej
översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.