👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 vårtermin 2018

Skapad 2017-12-13 15:18 i Dalskolan Tyresö
Terminsplanering för 7A i engelska - vårtermin 2015
Grundskola 7 Engelska
Engelska åk 7 vårtermin 2018

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Under vårterminen fortsätter vi att arbeta i Magic 7 boken och  Workbook häftet.

Under våren går vi igenom  del 4-6:

Del 4  Pros and cons v.2-6

Del 5  What's next? v.7-12

Del 6 Crime scenes v.13-18

3. Konkreta mål för eleverna

Du kommer att öva på att:
- förstå tydligt tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden
- kunna reflektera över och dra slutsatser om ditt sätt att lära dig engelska
- kunna muntligt berätta och beskriva något som du har sett, hört, upplevt eller läst
- kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden
- kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar
- kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något
- kunna på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter
- kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter

Du kommer att få:
- kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter

4. Arbetssätt

Under de veckor som vi arbetar med varje UNIT:

  • går vi igenom texter och dialoger i MAGIC 7 på bas- och mellansvår nivå i klassrummet; vi gör alla övningar tillsammans
  • "Class listening" uppgifter görs under lektionstid
  • du gör alla övningar med ett/två/tre "prickar" vid kapitelnummer i MAGIC 7 beroende på viken nivå du satsar på (bas-, mellansvår och avancerad nivå)
  • vi går igenom grammatikmoment under lektionstid
  • du bör göra klart övningar i Workbook häftet (häftet lämnas in vid provtillfället)

För mer detaljerad information om vad vi arbetar med under varje kapitel se sida 44, 55 och 65 i textboken MAGIC 7.

För att underlätta ditt arbete finns det inloggningsuppgifter i din MAGIC 7 boken - registrera dig, logga in och lyssna på texter, öva på nya ord, texter, stavning, grammatik m.m. både i skolan och hemma.

Har du gjort klart övningar till ett kapitel, får du välja vad du vill arbeta med vidare - t.ex. läsa en engelsk bok, se en film och skriva en recension, skriva en uppsats osv.

5. Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande under lektionstid när det gäller muntliga färdigheter. 

När vi har avslutat en UNIT lämnar du in dina skriftliga uppgifter i Workbook häftet.

v.6,12 och 19 gör du ett skriftligt prov på resp. UNIT 4,5 och 6.