👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs en bok av Astrid Lindgren och skriv en recension

Skapad 2017-12-13 15:53 i Introduktionsprogrammen Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Innehåll

Uppgifter

  • Inlämningsuppgift bokrecension

Matriser

SvA
Bedömning bokrecension

Rubrik 1

E
C
A
Läsförståelse
Recensionen innehåller en enkel sammanfattning av bokens innehåll och har viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Recensionen innehåller en utvecklad samman-fattning av bokens innehåll och har relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Recensionen innehåller en välutvecklad samman-fattning av bokens innehåll och har god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Tolka budskap
Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Eleven kan också föra enkla resonemang om boken med kopplingar till dess författare och försöker att koppla verket till den tid boken skrevs i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om boken med kopplingar till dess författare och kan hitta kopplingar till den tid boken skrevs i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resone¬mang om boken med kopplingar till dess författare och kan dra slutsatser om hur boken har påverkats av den tid den skrevs i.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, t ex genom styckeindelning, inledning och avslutning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t ex genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i genren. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i genren väl. Meningsbyggnaden är varierad och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.