👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A kapitel 4 - Tid och längd"

Skapad 2017-12-13 16:52 i St Mellby skola Alingsås
Mattespanarna 4A kapitel 4 - Tid och längd
Grundskola 4 Matematik
Det kapitlet vi arbetar med nu heter: Tid och längd. Du har som tidigare fått ett veckoschema där du kan se vad du/vi behöver ha gjort på respektive lektion.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Övergripande mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

Centralt innehåll

Tid och längd

Bedömning

I arbetsområdet Tid och längd bedöms din förmåga att:

 • Läsa av och växla mellan analog och digital tid.
 • Räkna ut tidsskillnader.
 • Uppskatta ungefär hur lång 1 meter (m), 1 decimeter (dm), 1 centimeter (cm) och 1 millimeter (mm) är och kunna visa det på en linjal eller ett måttband.
 • Göra enkla växlingar mellan längdenheterna. 
 • Rita sträckor utifrån givna längder.
 • Se sambanden mellan de olika tidsenheterna.
 • Kunna begreppen analog tid och digital tid.

 

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • Din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • Skriftlig avstämning

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer)

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enkilt och i par.
 • Göra praktiska övningar.
 • Använda oss av datorn.

Elevinflytande

Du kommer få möjlighet att själv bestämma vad du behöver arbeta med vid vissa övningar som vi gör i klassen.

Uppgifter

 • Mattecollage

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tid och längd

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en analog och en digital klocka.
På analogt sätt.
På två olika digitala sätt.
Eleven ser sambanden mellan längdenheterna.
Med 1 enhet. Ex. 8 m = .....mm 2000 mm = .....m
Med minst 2 enheter. Ex. 2 m 5 dm = .....dm

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ritar en given sträcka med hjälp av linjal.
Med 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 7 cm lång.
Med mer än 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 6 cm och 5 mm lång.
Eleven räknar ut tidsskillnader.
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 10 min? Hur mycket var klockan för 4 h 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h 45 min sedan?

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Hur stor är skillnaden mellan 110 cm och 150 cm?

Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler.
Eleven redovisar ibland sina beräkningar.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder till viss del matematiska symboler och begrepp.
Eleven redovisar sina uppgifter och använder matematiska symboler och begrepp.