Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa HT 17

Skapad 2017-12-13 20:48 i Brattebergsskolan 7-9 Öckerö
Vi tränar olika tekniker iolika friidrottsgrenar.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Under HT17 har vi haft gymnastiska övningar. Vi har genomfört olika friidrottsmoment till mestadels ute och arbetat med redskapsgymnastik inne. Vi har arbetat med förmågorna främst i ”praktisk form”. Genom samtal vid samlingar och genomgångar har vi även återkommande berört hur vi förebygger risker i olika aktiviteter, undvikande av skador, vikten av uppvärmning samt resonera runt ämnet hälsa och livsstil. Aktiviteter vi bland annat har genomfört under perioden: • lekar och bollekar • styrka och kondition • bollspel (volleyboll, basket, fotboll, innebandy, handboll) • rörelse till musik • redskapsövningar • skridskor/isvett • racketsporter • samarbetsövningar •

Innehåll

Övergripande läroplansmål:

Skolans mål är att varje elev: -respkterar andra människors egenvärde, -tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandfling, samt medverkar till att hjälpa andra människor. Läraren ska: -tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och -samarbeta med hemmen i eleverna i fostran och klargöra skolans regler som en grund för arbetet och för samarbete.

Bedömning

Vid bedömningen ser vi på: -förberedelser iform av rätt utrustning och uppvärmning -teknik och resultat -intresse och ambition

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Idrott och hälsa, Brattebergsskolan åk 7-9

Förmågan att:

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.

Förmågan att:

 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå

Förmågan att:

 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå

Förmågan att:

 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: