👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering - Självkänsla

Skapad 2017-12-14 06:39 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

 • Alla ska våga uttrycka sin åsikt
 • alla ska bli lyssnade på
 • Alla ska få utmaningar i sitt lärande utifrån sina tidigare erfarenheter
 • alla ska få lyckas
 • alla ska känna att de duger
 • barnen ska uppmuntras att hjälpa varandra tex en som kan knäppa knappar hjälper någon som inte kan o.s.v.

 

Aktivitet:

 • samtal förs där allas åsikter lyssnas på och respekteras så att mångfalden av tankar kan lyftas fram
 • individuella mål sätts och utmanas efter observationer, intervjuer och reflektioner gjorts utifrån varje enskilt barn
 • olika aktiviteter planeras och anpassningar görs så att alla barn kan känna att de kan klara av att delta.
 • vuxna närvarar i lek så att de kan stötta barn som behöver detta
 • Ingen ska  bemötas utifrån några rådande normer.
 • Barnen uppmuntras att fråga en kamrat om hjälp ex vid påklädning samt att barn uppmuntras att hjälpa varandra.

När? Var? Hur? Varför?

Alla barn och vuxna på Ankaret ska alla dagar, hela dagarna  ha ett arbetssätt och ett bemötande utifrån denna planering.

På Avdelnings planeringen ska  tid läggas till diskussioner och reflektioner utifrån barns självkänsla föras.

Dokumentationer, observationer ska föras och reflekteras över till utvärderingen av denna planering.

 

 

Resultat - hur blev det?

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016