👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min lägenhet

Skapad 2017-12-14 13:26 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
I detta arbete kommer ni att få leta fram fakta kring olika saker som man behöver kunna inför att skaffa en egen lägenhet. Ni ska också rita och möblera er lägenhet.

Uppgifter

 • Min lägenhet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Boendeuppgift - ekonomi åk 9

-->
-->
-->
-->
EKONOMISK PLANERING INKÖP
Eleven planerar inköp till hemmet och försöker motivera sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi. Behöver viss handledning.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett utvecklat sätt.
Eleven planerar inköp till hemmet och motiverar sina val med hänsyn till ekonomi på ett välutvecklat sätt.
JÄMFÖRELSER KONSUMTION
Eleven försöker göra jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra. Behöver viss handledning.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar utvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
Eleven gör jämförelser mellan olika möjliga inköp ett hem och en privatperson står inför. Eleven resonerar välutvecklat kring möjliga konsekvenser, för- och nackdelar ett inköp kan medföra.
RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Eleven kan föra enkla resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge ett par exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om konsumenters grundläggande rättigheter och skyldigheter, samt ge flera exempel på hur dessa kan användas i olika konsumentsituationer.
EKONOMI OCH MILJÖ
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön. Behöver kontinuerlig handledning.
Eleven resonerar kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar utvecklat kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.
Eleven resonerar välutvecklat (i flera steg) kring konsekvenser olika konsumtionsval kan leda till både för vår privatekonomi och miljön.