👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2- Algebra

Skapad 2017-12-14 14:10 i Victoriaskolan Grundskolor
Planering utifrån matematikboken x, kapitel 1.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Du ska lära dig innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer samt metod för ekvationslösning.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatserCentralt innehåll enligt kursplanen

 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer

 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven

 • Metoder för ekvationslösning

 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder

 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden

 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer

 

Mål för arbetsområdet

I detta arbetsområde kommer du få lära dig:

 • egenskaper hos och användning av variabler

 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer

 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt

 • förenkla uttryck med flera räknesätt

 • metoder för att lösa ekvationer och pröva lösningar

 • använda ekvationer för att lösa problemlösning

 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet


Arbetsformer och bedömning

 

För att uppnå målen kommer genomgångar av olika moment att hållas, tid för enskild räkning av uppgifterna i boken kommer också att ges. På lektionerna kommer olika begrepp och lösningsmetoder diskuteras.

Matriser

Ma
Algebra

E
C
A
Problemlösning
Du visar grundläggande kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt. Du väljer metoder med viss anpassning till problemtypen.
Du visar goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på relativt väl fungerande sätt. Du väljer metoder med god anpassning till problemtypen.
Du visar mycket goda kunskaper i matematisk problemlösning genom att lösa problem på väl fungerande sätt. Du väljer metoder med mycket god anpassning till problemtypen.
Begrepp
Du visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan begreppen genom att du kan använda dig av och förklara begreppen.
Metoder
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till uppgiften med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till uppgiften med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till uppgiften med mycket gott resultat.
Kommunikation
Du kan redovisa dina lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan redovisa dina lösningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då olika matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.