👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Skapad 2017-12-14 14:41 i Resursenhet Pil Uppsala
Arbetsområde: tyngdkraft, friktion och jämnvikt
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du ska få göra några experiment som handlar om tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Bland annat ska du få undersöka hur stadigt olika föremål står, hur snabbt olika föremål faller till marken och hur de glider på olika underlag.

Innehåll

Syftet med undervisningen: 

Eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet/intresse för att undersöka omvärlden. 

Målet med arbetsområdet är:

 • Du känner till vad begreppet tyngdkraft är och vet vad det betyder
 • Du undersöker hur snabbt olika föremål faller till marken och förstår varför (tyngdkraft= gravitation)
 • Du känner till ordet friktion och vet vad det betyder.
 • Du undersöker hur olika föremål glider på olika underlag.
 • Du undersöker hur stadigt olika föremål står och förstår varför (jämvikt+balans). 

Bedömning

Din förmåga att:

 • Beskriva vad begreppen tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans innebär.
 • Utföra enkla undersökningar kring detta arbetsområde.
 • Samarbeta tillsammans med andra.
 • Dokumentera dina undersökningar och jämföra dem med andras. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Begreppet tyngdkraft
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet tyngdkraft och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet tyngdkraft. Du kan diskutera och ge exempel på när vi märker av tyngdkraften.
Begreppet friktion
Du känner till begreppet friktion och kan förklara det med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet friktion och kan förklara vad det betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppet friktion. Du kan diskutera och ge exempel på när friktionen är hög och låg.
Begreppen jämvikt och balans
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara dem med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppen jämvikt och balans och kan förklara vad de betyder på egen hand.
Du känner till och kan förklara begreppen jämvikt och balans. Du kan diskutera kring vad som krävs för att få jämvikt och balans.
Undersökningar
Du utför undersökningar, ställer hypoteser och dokumenterar i samarbete med andra.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du får hjälp av en vuxen eller en kamrat för att ställa hypoteser, diskutera resultat och dokumentera.
Du deltar i undersökningar kring tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Du kan ställa egna hypoteser samt diskutera med en kamrat om resultatet.