👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens inre och yttre krafter

Skapad 2017-12-14 16:09 i Kristinedalskolan Stenungsund
Ett arbetsområde som behandlar jordens inre och yttre krafter.
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi
Jordytan påverkas av både människa och natur. De inre och yttre krafterna påverkar jordytan och därmed människans livsmiljöer. Under de närmaste veckorna kommer du att få lära dig om hur jordens inre är uppbyggt och om hur de inre krafterna orsakar t ex vulkaner och jordbävningar. De yttre krafterna och människan påverkar oss också på olika sätt beroende på var på jorden vi lever.

Innehåll

Så här jobbar vi:

 • Vi kommer att titta på bilder och filmer och diskutera kring dessa.
 • Vi kommer att läsa texter gemensamt och enskilt och svara på frågor till dessa.
 • Du kommer att få göra ett skriftligt arbete där du ska beskriva någon av processerna vulkan, jordbävning, erosion eller vittring samt en inträffad naturkatastrof.

Några viktiga begrepp inom temat:

jordskorpa, Pangea, kontinent, kontinentaldrift, mantel, kärna, magma, vulkan, lava, jordbävning, seismograf, Richterskalan, epicentrum, tsunami, erosion, vittring, jordskred, inre (endogena) krafter, yttre (exogena) krafter, kontinentalplattor, spridningszon, kollisionszon, förkastningszon, sköldvulkan, stratovulkan, naturkatastrof, torka, växthuseffekt, global uppvärmning, orkan, tornado, lavin, översvämning, eld, klimat.

Kunskapskrav:

Du ska känna till:

 • Jordens inre
 • Plattektonik
 • Hur jordytan formas av de inre krafterna
 • Hur naturens yttre krafter påverkar jordytan
 • På vilket sätt människan påverkar jordytan 
 • På vilket sätt förändringarna av jordytan påverkar människor och de miljöer de lever i.

Bedömning

Jag bedömer;

 

 • Din förmåga att använda de speciella ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.
 • Din förmåga att resonera kring hur vulkan, jordbävning, tsunami, erosion och vittring uppkommer samt hur människans handlingar påverkar jordytan.
 • Din förmåga att resonera kring vilka konsekvenser dessa (vulkan, jordbävning, tsunami, erosion, vittring och människans handlingar) kan få för människor och natur.

 

 

 

Uppgifter

 • Bedömningsmatris - Jordens inre och yttre krafter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Bi Ge
Pedagogisk planering - Jordens inre och yttre krafter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förklara
Eleven har ännu ej kunskaper om natur- och kulturlandskap och de processer som formar och förändrar jordytan och ger konsekvenser för människor och natur.
Eleven förklarar någon eller några av vår planets inre och /eller yttre krafter och hur den/de uppstår. Eleven förklarar också någon av de handlingar som människan utför och som påverkar och förändrar vår jord. Detta görs på ett enkelt sätt och till viss del.
Eleven förklarar några av vår planets inre och yttre krafter och hur de uppstår. Eleven förklarar också någon eller några av de handlingar som människan utför och som påverkar och förändrar vår jord. Detta görs på ett utvecklat och relativt väl sätt.
Eleven förklarar några av vår planets inre och yttre krafter och hur de uppstår. Eleven förklarar också några av de handlingar som människan utför och som påverkar och förändrar vår jord. Detta görs på ett välutvecklat sätt.
Resonera och Analysera
Eleven är på väg att kunna se samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan ange något samband, orsak och konsekvens av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett enkelt sätt.
Eleven kan se något eller några samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de krafter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett ganska komplext sätt.
Eleven kan ange några samband, orsaker och konsekvenser av hur naturen och människor påverkas av de karfter som formar och förändrar jordytan. Detta görs på ett komplext sätt.
Ord och begrepp
Eleven kan ännu inte använda geografiska begrepp för att förklara och resonera.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett ganska väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp för att förklara och resonera. Detta görs på ett väl fungerande sätt.