Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2017-12-14 16:27 i Balltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Fysik
Vi kommer under ett par veckor, titta närmare på vad som menas med värme och kyla. Hur flyttas värme, vad kan man göra för att inte bli för kall, vad är partikelmodellen, hur fungerar en termometer etc.

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på:

 • Hur kan värme flytta sig?
 • Hur kan vi påverka energiflödet/att värmen flyttar på sig?                                                      

 

Arbetsområden:

 • Olika temperaturer 
 • Hur värme kan flytta på sig
 • Partikelmodell (fast, flytande samt gas)
 • Sagornas ö - Island

 

Arbetssätt:

 • Undersökningar/experiment                                             
 • Dokumentation                                                                
 • Faktatexter 
 • Frågor i läromedel och på Internet                                                                        
 • Diskussioner                                                              
 • Faktafilm                                                                  

 

Viktiga ord och begrepp:     

värme                kokning          avdunstning              partikel

strömning         gejser             stelning                      molekyl

partikelmodell   temperatur    kondensation            gas

fast ämne          strålning       temperaturskillnad  element

smältning          ledning          vätska                            

hypotes             slutsats

 
 
Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Dokumentation i arbetsboken
 • Test om värme och kyla

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Värme och kyla - bedömningsmatris i Fysik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunicera
Förmågan att använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör ämnet, genom att ställa frågor och framföra åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar dem.
Begrepp
Förmågan att använda fysikens begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med god användning av fysikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara och beskriva med mycket god användning av fysikens begrepp.
Undersökningar
Förmågan att genomföra enkla undersökningar och formulera enkla frågeställningar
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Hypoteser
Förmågan att formulera hypoteser
Du kan formulera en hypotes och till viss del ge en förklaring till varför.
Du kan formulera en hypotes och ge en förklaring som bygger på erfarenheter.
Du kan formulera en hypotes som är naturvetenskapligt underbyggd.
Resultat och slutsatser
Förmågan att tolka resultat och dra slutsatser
Du beskriver resultatet till viss del och kan jämföra resultatet med din hypotes.
Du beskriver hela resultatet och kan jämföra resultatet med din hypotes. Du kan också dra slutsatser.
Du beskriver hela resultatet och kan föra en diskussion kring avvikande data och möjliga felkällor. Du kan tolka ditt resultat och motivera dina slutsatser.
Dokumentation
Förmågan att beskriva och dokumentera undersökningar på olika sätt
Du gör enkla dokumentationer av undersökningar med bilder och skriftlig rapport.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftlig rapport.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med bilder och skriftlig rapport.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: