Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5B - vt 2018

Skapad 2017-12-14 19:19 i Junibackens skola Ludvika
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar vidare med bland annat: tal, bråk, procent, decimaltal, geometri och de fyraräknesätten.

Innehåll

Vad ska du lära dig?

Du ska bland annat lära dig mer om:

 • tal - prioriteringsregeln, division med minnessiffra
 • bråk - jämföra bråk, bråk som decimaltal
 • procent - det hela är alltid 100%, halva 50%...avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent delen är
 • decimaltal - avrunda till heltal, avgöra rimligheten i uträkningar, avrunda summan på exempelvis kvitton
 • geometri - rät, spetsig och trubbig vinkel, mäta och rita vinklar med gradskiva, vinkelsumman i trianglar

Hur ska du lära dig detta?

Du ska lära dig detta genom:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar
 • Arbeta med praktiska övningar
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter
 • Par- och grupparbete
 • Mattespel och kluringar

Du kommer att få undervisning om:

 • division med minnessiffra
 • att räkna med överslag
 • läsa och skriva bråk
 • hur man räknar ut en del av ett antal
 • jämföra och storleksordna bråk
 • skriva bråk som decimaltal
 • decimaltalets siffrors värde och namn och hur man räknar med dem
 • sätta ut decimaltal på en tallinje
 • vinklar, (räta, spetsiga och trubbiga) grader, gradskivor och vinkelsumma

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du kommer att bedömas i dina kunskaper och din förmåga att:

 • Lösa problem.
 • Föra, följa och underbygga resonemang.
 • Använda olika uttrycksformer.
 • Använda matematiska metoder.
 • Göra beräkningar.
 • Redogöra och samtala om tillvägagångssätt.

 

 • Din förmåga att räkna division med minnessiffra. 
 • Din förståelse hur man använder överslagsräkning och rimlighetsbedömning. 
 • Din förtrogenhet att läsa, räkna, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förmåga att avläsa cirkeldiagram och avgöra hur stor delen är i procent samt hur stor en hel, halv och en fjärdedel är i procent.
 • Din förmåga att använda decimaltal och kunna skriva bråk som decimaltal. 
 • Din förmåga att använda vinklar, grader, vinkelsumma och gradskiva.

Hur får du visa vad du kan?

Du får möjlighet att visa att du kan genom:

 • delta aktivt på lektioner och i par- och grupparbeten
 • enskilt arbete med uppgifter som tränar ovanstående
 • diagnos i slutet av varje avsnitt

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

När du nått delar av målet.
När du har nått målet,
När du har nått målet med god marginal.
Du har inte nått målet ännu.
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kortdivision.
Du behärskar enklare kortdivision med minnessiffra.
Du visar stor säkerhet vid division med minnessiffra.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du visar osäkerhet på överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Bråk
Du kan läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du har förmågan att läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Decimaltal
Du har förmågan att använda och räkna decimaltal.
Du är osäker på decimaltal.
Du behärskar att storleksordna och räkna enkla decimaltal inom de fyra räknesätten.
Du visar stor säkerhet i att räkna decimaltal inom de fyra räknesätten.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med gradskiva.
Du är osäker på vinklar och grader.
Du behärskar att använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.
Du behärskar vinklarna och kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.
Vinklar - begrepp
Du känner även till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader.
Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.
Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.
Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.
Procent
Du vet att en hel är 100%, en halv är 50% och en fjärdedel är 25%.
Du är osäker på hur mycket 100%, 50% och 25% är.
Du kan hur mycket 100%, 50% och 25% är.
Du kan genom att du vet hur mycket 100%, 50% och 25% även räkna ut hur mycket andra delar kan vara och överföra det till %. (1/10=10% t ex)
Procent - avläsa cirkeldiagram
Du kan avläsa cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du är osäker på att läsa av cirkeldiagram och avgöra hur många procent delen är.
Du kan avläsa ett cirkeldiagram och avgöra hur många procent de olika delarna är.
Du visar stor säkerhet när du avläser cirkeldiagram och omvandlar delen till procent.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: