👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Un Viaje- En resa

Skapad 2017-12-15 10:02 i Ytterbyskolan Kungälv
Arbetsområde Förberedelse för en kortare resa. Använda futurum och berätta vad man SKA packa och SKA köpa inför resan Introduktion av Futurum och några matvaror
Grundskola F – 9 Moderna språk - språkval
Vas a prepararte para un viaje. Dónde vas a viajar? Qué nececitas comprar? Cómo vas a hacer la maleta para el viaje?

Innehåll

 

I detta området kommer du att få lära dig att på spanska hur du kan berätta och skriva om hur du/ni  förbereder en kort resa.

Vi kommer att arbeta med ord och fraser om matvaror och inköp, repetera ord för kläder, väder  geografi och reseprylar. Vi kommer att arbeta med tempus-formen futurum, samt repetera presens.  Kapitel 4 och 5 i textboken.

Därefter kommer ni  att få arbeta i grupper om två eller tre och göra en gemensam uppgift, ni kommer också att få arbeta med att förbättra och respons på era kamraters uppgift.

Ni ska presentera er uppgift skriftligt och muntligt.

 

Området avslutas med en individuell bedömninguppgift

 

Gemensam uppgift

Välj ut en plats och en aktivitet för en helgresa. Dela ett dokument i classroom.

 

Skriv och berätta vart ni ska åka-  När ska ni åka? Våren, höst...Månad

Beskriv platsen med geografiord  (stad, berg, norr, söder mm.)

Vad är det för väder där?

Vilka ska ni åka med?

Vad ska ni göra där? (cykla, gå på spa, shoppa mm)

Hur ska ni åka dit? (buss, tåg, flyg mm) Hur lång tid tar resan?

Vad ska ni köpa med er för resan?

Vad ska ni packa i resväskan.

 

Lämna in ert dokument för kamratrespons

När ni rättat/ändrat efter kamrat och lärarrespons förbered för muntlig redovisning

 

Öppna en gemensam goglepresentation och presentera ert arbete utifrån bilder.

 

 

Individuell uppgift
I slutet av området kommer du  också att få en individuell inlämningsuppgift där du ord och bild beskriver dina förberedelser utifrån frågor om din resa som du får på plats vid uppgiftstillfället.

 

 

Bedömning- utifrån kunskapskraven

 

Förmåga att utrycka sig i skrift

Förmåga att uttrycka sig muntligt

Förmåga att förbättra framställningar

Förmåga att bearbeta och använda sig av relevant material

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9

Matriser

M2
Un viaje-

Skriva
 • M1  A 9
texten om din resa innehåller en del ord ifrån kapitlet men hänger inte ihop i förståeliga meningar
texten om din resa är kort men innehåller en del ord och fraser i området. framtidsform finns med.
texten har med ord och meningar ifrån alla delarna i uppgiften. grammatik och verbformer används i stort riktigt i både presens och futurum
texten är fyllig och sammanhängande med innehåll ifrån alla delarna i uppgiften. Texten är tydlig och till större del korrekt med både presens och futurum
Redovisa muntligt
 • M1  A 9
I redovisningen läses orden och meningarna innantill en hel del uttal är fel och det är svårt att förstå innehållet
redovisningen är kort och en del läses innantill. Ord och meningar uttalas till stor del förståligt
Redovisningen är till stor del tydlig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bara stödord och bilder
Redovisningen är tydlig och fyllig med ett gott uttal och flyt. I redovisningen används bilder och få stödord
Använda material
 • M1  A 9
exempeltexter, läroboken eller material på classroom bearbetas eller använs inte i texten
Till viss del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan
Till stor del bearbetas materialet i läroboken och framtaget material på classroom självständigt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Materialet i läroboken och classroom bearbetas och används på ett korrekt och självständigt sätt för att skriva den egna texten om resan (Egna sökningar kan användas på rätt sätt för uppgiften)
Förbättra framställningar
 • M1  A 9
inget förändras i texten efter respons
efter respons rättas och ändras något fel självständigt
Efter respons rättas flera fel självständigt och någon mening utvecklas
Efter respons rättas fel självständigt och meningar utvecklas vid behov