👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstförsöket ht 2017

Skapad 2017-12-15 10:39 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Biologi
Ett arbete med Höstförsöket.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor (Lgr 11).

Undervisningens innehåll: Vad?

I arbetet med Höstförsöket kommer vi att gå igenom följande:

 • några av våra vanligaste träd
 • vad som kännetecknar de olika träden
 • trädens användningsområden
 • trädens olika delar
 • hur träd fortplantar sig
 • vart och i vilken miljö de vanligaste träden växer i

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • deltaga i Höstförsöket
 • läsa faktatexter 
 • ha självständigt arbete, både enskilt och i par
 • observera ett träds höstlövsutveckling
 • göra en fördjupning om ett träd och presentera för klassen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda ämnesrelaterade ord och begrepp
 • visa faktakunskaper
 • delta i diskussioner
 • genomföra och dokumentera observationer utifrån givna instruktioner
 • föra resonemang kring resultaten vid observationerna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6