👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen - Celler, muskler, hud och skelett. Åk 7 VT-18

Skapad 2017-12-15 11:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Biologi
Allt liv består av något vi kallar för celler. Det finns liv som bara är en enda cell, exempelvis bakterier. Djur och växter är i stället uppbyggda av en mängd celler som samarbetar. Vi människor består av 100 000 miljarder celler. Samma typ av celler bygger tillsammans upp något vi kallar vävnad. Vävnad bygger upp olika organ. Flera organ blir tillsammans en människa. I detta arbetsområdet ska vi undersöka tre olika organsystem; huden, skelettet och musklerna. Vi ska också undersöka vad det innebär att vara människa och hur vår levnadsstil påverkar vår hälsa.

Innehåll

Syfte

Vi ska lära få mer kunskap om kroppens uppbyggnad och funktion. Vi ska också lära oss hur man kan tänka kring och resonera om rörelse, skador och hälsa.

Undervisningens innehåll

 • Vad celler är för något
 • Vad hud, muskler och skelett är för något
 • Hudens, musklernas och skelettets uppgifter
 • Rörelse och skador, träning, fysisk- och psykisk hälsa 

Hur vi ska lära oss

Vi lär oss genom:

 • Genomgångar, läsning och frågeställningar.
 • Problemlösning.
 • Gruppdiskussioner.
 • Läxor

Material

Länkar till läsning:

LÄSNING OCH FRÅGOR HUD, SKELETT OCH MUSKLER SIDA 174-185 

 

 

 

Du visar att du har lärt dig genom:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Människokroppen - Celler, muskler, hud och skelett

Prov 1 bedöms utifrån nedanstående kunskapskrav

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Prov 2 bedöms utifrån nedanstående kunskapskrav

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.