👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä ht17 åk8 Fy Värme & Tryck, MW, FL

Skapad 2017-12-16 22:53 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varför fryser man när man kommer upp ur badet? Varför känns det kallt att gå på ett stengolv? Varför kan det inte bli kallare än -273°C? Hur funkar en termometer? Vad menas med Arkimedes princip? Värmelära handlar bl a om hur värme kan spridas på olika sätt och om hur olika ämnen påverkas av ändrad temperatur. Värmen från solen ger oss olika lufttryck och gör att vädret skiftar. Detta kommer genomgångar och laborationer att handla om. Du kommer också få lära dig grundläggande principer för hur man planerar naturvetenskapliga undersökningar samt skriver laborationsrapporter.

Innehåll

Värme, Väder och Tryck ht-17

Mål för elev

Du ska kunna använda begrepp och beskriva samband som har med värme, väder och tryck att göra:

 • Vad värme är
 • Hur ämnen påverkas av ändrad temperatur
 • Hur man mäter temperatur
 • Hur värme kan spridas
 • Hur olika väder uppkommer
 • Vilken betydelse trycket har för hur vätskors och gasers egenskaper

Du ska kunna motivera och ta ställning till olika vardagsnära beslut som har med värme, väder och tryck att göra.

Du ska också få ökad förståelse för hur man planerar och utvärderar naturvetenskapliga undersökningar.

Genomförande 

.

På lektionerna har vi genomgångar, laborationer samt diskussioner. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms vid ett skriftligt prov. Du får även lämna in labrapporter. Se matrisen nedan.

 

Innehåll

 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Matriser

Fy
Jä ht17 åk8 Fy Värme & Tryck, MW, FL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att använda begrepp och se samband som har med värme, väder och tryck att göra är...
En metallstav med volymen 10 kubikcentimeter väger 120g. Du kan beräkna metallens densitet. grundläggande
Metallstaven sänks ner helt i vatten. Du kan med viss hjälp beräkna vattnets lyftkraft på metallstaven. god
Metallstaven sänks ner helt i vatten. Du kan beräkna vattnets lyftkraft på metallstaven. mycket god
Dina motiveringar när du tar ställning i frågor om värme, väder och tryck är...
Du ska köpa en ny termos och väljer mellan en frigolitisolerad och en vakuumisolerad. Du kan motivera vilken du tror håller värmen bäst. enkla
Du ska köpa en ny termos och väljer mellan en svart och en silverblank. Du kan motivera vilken du tror håller värmen bäst. utvecklade
Du vill köpa en ny termos som kan användas både för att hålla kaffet varmt eller saften kall. Du kan motivera flera egenskaper som termosen ska ha. välutvecklade
Du kan planera laborationer och skriva labrapporter som är...
Du kan skriva en labrapport där metoden beskrivs kortfattat. enkla
Du kan skriva en labrapport där metoden beskrivs mer noggrant. Det behövs viss muntligt förklaring för att man ska kunna använda din metod för att upprepa försöket. utvecklade
Du kan skriva en labrapport med detaljerad metodbeskrivning. Det du skriver räcker som beskrivning för att någon ska kunna upprepa försöket och få samma resultat. välutvecklade