👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi (de inre organen)

Skapad 2017-12-17 09:42 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 5 Biologi
Vi kommer under vårterminen prata om hur de inre organen i kroppen fungerar. Vi kommer också prata om hur vi kan leva för att vår kropp ska må bra samt prata om vad som händer vid puberteten som eleverna snart ska ta sig igenom.

Innehåll

Vecka 50 ht 17- vecka 3 Matspjälkningsapparaten och vad kroppen behöver för att må bra..

vecka 4 Lungorna och luftvägarna

Vecka 5 Hjärtat och blodomloppet.

Vecka 6 Kroppens reningsverk och kroppens eget försvar samt hur skelettet är uppbyggt

Vecka 7 Livets början och slut (från födsel till pubertet och åldrandet)

Undervisningen kommer att varvas med undervisning av lärare, se på filmer om det vi pratar om, diskussioner om ämnet i smågrupper, läsa och plugga på om organen och hur de fungerar, jobba med frågor kring det man läst samt göra olika praktiska tester kring de organ vi pratar om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6