👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande kunskaper i matematik

Skapad 2017-12-18 09:43 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 9 Matematik
Vissa delar i matematiken behöver man för att klara sig bra i livet.

Innehåll

Dessa kunskaper behöver du ha för att klara matematiken på gymnasiet.

Vi kommer att ha flera små uppgifter under vårterminen där du får visa dina kunskaper.

Lär dig detta för din egen skull!

Matriser

Ma
Grundläggande kunskaper i matematik

Bra
Bättre
Bäst
Multiplikationstabellen
120 uppgifter på 5 minuter
Du klarar 70 multiplikationer på 5 minuter.
Du klarar 85 multiplikationer på 5 minuter.
Du klarar 96 multiplikationer på 5 minuter.
Addition
Hur väl du kan lösa skriftliga additioner.
Du kan addera 2 tal med varandra med tiotalsövergångar. Ex: 176+388
Du kan addera decimaltal med varandra med tiotalsövergångar. Ex: 265,76+92,8
Du kan addera alla tal med säkerhet.
Subtraktion
Hur väl du kan lösa skriftliga subtraktioner.
Du kan subtrahera med tiotalsövergångar. Ex: 124-47
Du kan subtrahera decimaltal med tiotalsövergångar. Ex: 265,76-92,8
Du kan subtrahera alla tal med säkerhet.
Multiplikation
Hur väl du kan lösa skriftliga multiplikationer.
Du kan multiplicera tiotal. Ex: 17*75
Du kan multiplicera decimaltal. Ex: 12,5*7,2
Du kan multiplicera alla tal med säkerhet.
Division
Hur väl du kan lösa skriftliga divisioner.
Du kan lösa divisioner där svaret blir ett heltal. Ex: 275/5
Du kan lösa divisioner där täljaren eller kvoten är decimaltal. Ex: 262/8 eller 145,2/4
Du kan dividera alla tal med säkerhet.
Potenser
Hur väl du kan använda potenser
Du kan räkna ut produkten av en potens Ex: 3^4 = 3*3*3*3 = 81 (^ betyder upphöjt till)
Du kan dessutom omvandla tal till tiopotenser. 4 miljoner = 4*10^6 1 milligram = 1* 10^-3 g
Du räknar med säkerhet
Bråk och procent
Hur väl du kan använda bråk och procent
Du kan omvandla mellan bråk, decimaltal och procent. Du kan addera och subtrahera bråk med varandra.
Du kan multiplicera och dividera bråk med varandra. Du kan räkna ut en andel i bråk eller procent.
Du använder förändringsfaktor och kan räkna med säkerhet.
Enheter
Hur väl du kan använda och växla mellan enheter.
Du kan använda vanliga enheter för längd och vikt. Ex: cm, dm, m, g, hg, kg Du kan några prefix Ex: milli, centi, deci, hekto, kilo
Du kan använda och omvandla mellan olika enheter för area Ex: cm2, dm2, m2 Du behärskar också prefixen tera, giga, mega, mikro, nano
Du kan använda och omvandla mellan olika enheter för volym. Ex: cm3, dm3, m3, liter Du använder enheterna korrekt när du löser problem.
Geometri
Hur väl du behärskar att räkna med geometriska former.
Du kan räkna ut area och omkrets på de grundläggande figurerna. Rektangel, triangel, cirkel Du kan räkna ut volym på rätblock.
Du kan räkna ut volym på de vanliga rymdgeometriska kropparna. Prisma, kon, pyramid, klot. Du kan använda Pythagoras sats.
Du kan lösa geometriska problem genom att använda formler på ett effektivt sätt.