👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2017-12-18 12:30 i Fjällbacka Skola Tanum
talområdet 10-20 pengar uppskattning mätning av tid och längd vikt mönster
Grundskola 1 – 3 Matematik
Du kommer att -träna på problemlösning och att visa hur du tänker. -arbeta med addition och subtraktion med talområdet upp till 100. -träna på att göra räknesagor. -repetera lägesord och bråk. -göra enkla mönster och träna på längd, vikt och volym. -lära dig väga med hg och kg. -räkna med mynt. -träna på klockans hel och halvtimma. -träna på kvart i och kvart över även börja med digitala klockan.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska lära dig :
- om ental, tiotal och hundratal. 
- att använda och skilja på + och -
- att arbeta med textuppgifter med + och -
- att räkna med enkronor, femkronor och tiokronor
- klockans hela timmar och halva timmar. Även träna kvart i och kvart över.
- att mäta längd i centimeter och meter. 
- att visa med bild och mattespråk hur du tänker
- börja träna på multiplikationstabellerna. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa dina kunskaper genom att:
- räkna framlänges och baklänges upp till 20
- skriva talraden upp till 100. Räkna med 5-hopp och 10-hopp.
- visa rätt antal till ett givet tal
- du kan göra räknesagor med addition- och subtraktion
- du kan skilja på addition och subtraktion
- räkna med mynt
- du kan väga med hektogram och kilogram. 
- du kan mäta i centimeter och meter. 
- du kan göra mönster i serier av färger och former
- du ska visa matematiska bilder och mattespråk när du löser problem.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Höstterminen 2017 
Pedagogiska genomgångar i grupp
Matematiska resonemang
Arbete med konkret material
Praktiskt arbete med mattestationer
Spel
iPad
Göra räknesagor
Räkna tal enskilt och i grupp samt i Matematikbok

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3