👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HACKSPETTEN projektbeskrivning 2017/2018

Skapad 2017-12-18 13:27 i Tallkottens förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor maj 2017
Förskola
Vi kommer att arbeta med språkfrämjande aktiviteter och vår lärmiljö ska spegla projektet. Barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Vi kommer att använda oss utav Sommarskuggan som ett medel för att nå vårt syfte.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Eftersom vi är en nyöppnad förskola har vi inga gemensamma erfarenheter att bygga på utan det blir våra egna reflektioner från tidigare förskolor, dessutom har vår barngrupp förändrats under hösten och kommer att fortsätta att ändras under våren. 

Formulering av syfte

Vi kommer att arbeta med språkfrämjande aktiviteter och vår lärmiljö ska spegla projektet. Barnen ska uppleva att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. Vi kommer att använda oss utav Sommarskuggan som ett medel samt vår lärmiljö för att nå syftet. 

Föräldrarnas delaktighet

För att få föräldrarna involverade i projektet så kommer vi använda oss utav dokumentationsväggen på vår avdelning, unikum samt information och samtal med föräldrarna. 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte 

Redan från början kunde vi se att barnen var intresserade av Sommarskuggan och genom dokumentationsväggen ville vi synliggöra projektet. Där vill vi visa t ex: visa breven från Sommarskuggan. Genom ha minde grupper kan vi dela in oss och följa upp olika delar i projektet och genom att erbjuda barnen olika skapande miljöer. 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vi har valt att dela in barnen i två olika grupper, dvs en tvärgrupp med 3 åringar, avdelningen jämte. Tisdag, onsdag och torsdag kommer vi att lägga fokus på projektet och lyssna in barnens intresse till projektet. 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Barnen har visat intresse till Sommarskuggan och de är intresserade och förväntansfulla över skuggbreven och uppdragen som kommer med brevet. Barnen har visat intresse till de olika uppdragen, skriftspråket samt det verbala språket. Lärmiljön är under uppbyggnad. 

Formulera mål

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016