👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökning med lägesmått

Skapad 2017-12-18 14:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Egen undersökning med presentation av lägesmått och diagram.
Grundskola 7 Matematik
Gör en egen undersökning och presentera den på en plansch.

Innehåll

Uppgift: gör en egen undersökning som du kan presentera på en plansch och muntlig redovisning.

Använd följande begrepp:frekvenstabell,lägesmått,medelvärde,median,typvärde,stolpdiagram,stapeldiagram,linjediagram,cirkeldiagram.

Redovisning:Redovisa skriftligt på en plansch och även muntligt.

Bedömning: Visa att du behärskar ovanstående begrepp och kan redovisa för dem både muntligt och skriftligt.Visa att du kan göra diagram på korrekt sätt.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
    Ma  7-9

Matriser

Ma
Undersökning med lägesmått

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Kommunikation
Eleven kan redogöra för lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för lösningsmetod på ett bra sätt.
Eleven kan redogöra för lösningsmetod på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.