👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Röst och sång

Skapad 2017-12-18 14:14 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Gemensam sång. Vi lär oss om rösten som verktyg och arbetar med att gå igenom men också praktiskt träna sångteknik och röstvård. Vi övar också på att följa rymt och tonhöjd tillsammans med andra.
Grundskola 6 Musik
Vi fortsätter med ämnet gemensam sång som vi arbetat med i åk 4 och 5. Vi lär oss mer om rösten som verktyg och arbetar med att gå igenom men också praktiskt träna sångteknik och röstvård. Vi övar också på att följa rymt och tonhöjd tillsammans i grupp.

Innehåll

Arbetsområdet sång utförs under 3-4 lektioners tid där du får lära dig följande:

 • Vi går igenom grundläggande sångteknik, röstvård  och tränar på att följa rytm och tonhöjd genom att öva luciasånger.
 • Vi lär oss om röstvård, uppvärmning och röstens uppbyggnad anatomiskt.
 • Vi förbereder ett sångframträdande och pratar om och praktiserar dynamik och artikulation som delar i framträdandet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  Mu  E 6