👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2017-12-18 15:10 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Geografi Biologi
Du kommer att få lära dig om hur växthuseffekten, olika energikällor, dina val i vardagen påverkar livet på jorden. Du får lära dig mer om vatten, vindar, fossila bränslen, miljömärkning, källsortering, ditt ekologiska fotavtryck, om återbruk, återanvändning och återvinning.

Innehåll

Delmoment:

1. Ditt ekologiska fotavtryck, 2. Växthuseffekten, 3. Väder, 4. Vindar, 5. Vatten, 6. Fossila bränslen, 7. Energikällor, 8. Miljömärkning, 9. Källsortering, 10. Återbruk, återanvändning och återvinning.

Vi arbetar med Natur & miljöboken, med stenciler med uppgifter att göra i skolan och i hemmet. Vi tittar på filmer från sli.se.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6