Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 6 läsåret 18/19

Skapad 2017-12-18 15:26 i Torpskolan Lerum
Vi arbetar med taluppfattning
Grundskola 6 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om stora och små tal och de fyra räknesätten.

Innehåll

Hur ska vi lära oss?

 • genomgångar och diskussioner i helklass
 • enskilt arbete med olika uppgifter tex arbetsblad och i matteborgen
 • genom att diskutera och lösa uppgifter tillsammans med dina klasskamrater

Vad ligger till grund för bedömning: 

 • Hur du gör muntliga förklaringar till uppgifter

 • Hur du gör skriftliga beräkningar

 • Hur du visar din muntliga förmåga i matematiska diskussioner och samtal

 • Hur du visar dina kunskaper på inlämningar, läxor och prov

 

 

Efter avslutat område ska du kunna:

 

- Förstå hur vårt talsystem tiosystemet är uppbyggt

- Använda och förstå de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten.

- Fyra räknesätten, huvudräkningsmetoder för samtliga räknesätt, samt algoritmen för kort division

-Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000

-Division med både heltal och decimaltal (där vi dividerar även "resten") (med hjälp av uppställningar ej med miniräknare!)

-Multiplikation med både heltal och decimaltal (med hjälp av uppställningar ej med miniräknare!)

-Koppling mellan räknesätten tex multiplikation som upprepad addition Subtraktion som skillnad (ej ta bort)

 

- Förstå och använda tal skrivna i decimalform.

- Veta vad som menas med närmevärde och värdesiffra.

- Utföra överslagsberäkningar.


- Placera tal på tallinjen, addera och subtrahera olika tal

-Använda algebra för att bestämma ett obekant tal

 

Bedömningen kommer ske utifrån mattens fem förmågor (problemlösning, begrepp, metoder, resonemang och kommunikation.) och hur väl du har utvecklat dessa under detta arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Generell bedömningsmatris Ma åk 6

E
C
A
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket god kunskap om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder matematiska uttrycksformer med viss anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt sätt och använder matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till situationen.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder matematiska uttrycksformer med god anpassning till situationen.
Föra och följa resonemang
 • Ma
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: