Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2017-12-18 17:09 i Bäckängens förskola Bengtsfors
Förskola
Vi arbetar för att barnen ska ta till sig och visa hänsyn till andra individer samt fungera i en grupp. Det handlar därmed om att få en förståelse och respekt för att alla människor är lika värda.

Innehåll

Planering

 

Bakgrund

Vi har den senaste tiden inskolat flertalet barn vilket gör att vi känner behov av att arbeta med att få ihop gruppsammansättningen så att alla barn blir integrerade i barngruppen. Vi vill skapa en vi-känsla i gruppen. Yngre barn har inte kommit så långt i sin sociala utveckling vilket gör att ett arbete för att främja hur man tar kontakt med andra och hur man är mot andra är nödvändigt i en ny barngrupp där barnen är ett och två år. Att arbeta med barns sociala samspel och läroplanens värdegrund ligger till grund för det livslånga lärandet.

Mål

Vi vill uppnå en barngrupp där barnen accepterar men också respekterar varandra och det märker vi genom att de  visar att de lyssnar på varandra när någon exempelvis visar vad han/hon vill. Vi vill också att barnen ska kunna leka tillsammans som innefattar samarbete, turtagning och samförstånd.

Metod

Vi är med barnen nära i leken där vi hjälper barnen att starta en lek och att visa hur man leker.

Vi hjälper också till att tolka och förmedla vad barnen visar eller säger. 

Vi har en bild på förskolan, avdelningens hus, där vi sätter upp vilka barn och pedagoger som är här idag. Vi pratar om vilka som är här och vilka vi saknar.

För att värna integritet så lär i barnen stopphand. Vi pratar och visar på vilket sätt man kan ta kontakt, klappa, trösta, kramas för att det ska kännas bra för båda. Det är viktigt att sluta eller låta bli om någon inte vill.

Tema lilla snigel där ”akta dig” visar omsorgsdelen, språkutveckling och skapar gemensamma erfarenheter i gruppen.

En bild på hur man kan visa vänskap. Med bilder från vår verksamhet som förstärker och visar mer konkret hur detta visas. Ex. Leka tillsammans, kramas, skratta, hålla hand, förlåt, trösta.

 

Ett värdegrundsarbete som lockar till att leka tillsammans. 

Uppföljning och Utvärdering

December -17

Vi tycker att vårt arbete har gett resultat. Barnen är måna om varandra, de visar att de tycker om varandra och visar hjälpsamhet och omsorg.

Det har skapats kommunikationer kring temat och de bilder vi har i verksamheten på aktiviteter vi har gjort tillsammans. 

Trots våra strävanden att följa barnen i deras lek så har vi inte kunnat förhindra att barnen puttas, rivs och bits ibland. I slutet av terminen fick vi lite extra resurs för att kunna stötta barnen ytterligare i deras sociala utveckling.

Maj -18

Vi upplever att gruppens dynamik har ändrats under andra halvan av vårterminen, vilket den faktiskt också har gjort. Vi har under vårterminen inskolat 4 nya barn och 1 har slutat. Det innebär att barngruppen blivit större och barnen får inte samma uppmärksamhet och stöd i sin sociala utveckling som de tidigare har fått. 

Det har tyvärr resulterat i att flera barn återigen har börjat bitas, puttas och rivas samt busa och söka uppmärksamhet på andra sätt. Extra resurs har satts in även i slutet av denna termin för att återigen kunna stötta barnens sociala utveckling och främja goda kontakter och relationer.

Analys och Utveckling

(Hur blev resultaten, vilka var framgångsfaktorerna, hur går vi vidare)

Framgångsfaktorerna har varit att vi hela tiden varit med barnen och stöttat deras sociala utveckling och visat och berättat hur man gör i olika situationer tillsammans med andra människor.

Att vi värnat deras lekmiljöer genom att stänga dörrarna till lekrummet vi leker i, så att de slipper bli störda av vad andra gör i rummet bredvid.

Vi märker att det arbetssättet fungerat bra, så det vill vi fortsätta med. 

Resultatet är att när vi inte hinner stötta barnen i den sociala utvecklingen så protesterar de på olika sätt och visar sitt missnöje och vi kan inte främja likabehandling och motverka kränkande behandlingar på det sätt vi bör och vill göra.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: