👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik-konstruktion och utveckling över tid

Skapad 2017-12-18 20:58 i Hertingsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Teknik
Eleverna får i arbetet kring att bygga broar diskutera och jämföra olika konstruktioner, material och hur detta har utvecklats över tid.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer få utveckla kunskaper och förmågor så att du kan

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets ord, begrepp och uttrycksformer

 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma:

 • din förmåga att muntligt förklara historik, utveckling och betydelsen för människan över tid
 • din förmåga att göra jämförelser och berätta om likheter/skillnader och motivera dina val
 • din förmåga att göra en idéskiss och efter respons eventuellt utveckla din idé och göra förbättringar
 • din förmåga att använda aktuella ord och begrepp

Bedömningen görs i samband med:

 • skriftliga arbeten
 • samtal och diskussioner
 • genom praktiskt moment att rita upp och konstruera en så hållbar bro som möjligt med hjälp av materiel ni får köpa av mig. Samt att försöka hålla sig inom en viss budget.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • samtala och diskutera i grupp
 • se på film
 • läsa texter
 • "från en egen idéskiss som sedan ska bli verklighet" bygga en bro med viss hållfasthet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6