Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk & Decimaltal

Skapad 2017-12-19 12:31 i Östervåla skola F-6 Heby
I det här området kommer vi att jobba med tal i bråkform. Det vill säga delar av helheter och antal.
Grundskola 5 Matematik
Bråk? I skolan? Javisst, inom matematiken är tal i bråkform och decimalform något som du ska få lära dig mer om! Varför ska vi lära oss bråk och decimaltal? Du möter ofta tal i bråkform och decimalform i din vardag. När du t ex ska baka behöver du 1/2 dl (0,5 dl) socker, kanske 3/4 dl (0,75 dl) mjöl och så vidare. När du och dina två kompisar ska dela på en godispåse delar ni upp den så att ni får lika mycket var. Utan att tänka på det använder du även tal i bråkform när du pratar om tid. Det gör du när du säger "Jag kommer om en kvart", "Vi ses om en halvtimme".

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former - såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet - som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir till en helhet.

Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Målet med undervisningen:

Vi ska lära oss att förstå tal i bråkform samt decimalform för att kunna använda dem i olika situationer i vår vardag. I detta ingår det att kunna
 
 • jämföra och storleks-ordna bråk och decimaltal.
 • utföra beräkningar och problem med bråktal och decimaltal (addition och subtraktion)
 • ta ut delar av ett tal.
 • jämföra bråk med decimaltal och kunna se dess samband.
 • skriva decimaltal som tiondelar och hundradelar.

 

 

 

 

 


Vi tränar också på att utveckla den kommunikativa förmågan i matematik, det vill säga att kunna prata ett "matematiskt språk" med andra.
 
 

 

Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna jämföra, storleksordna och skriva bråk och decimaltal.
 • kunna se sambandet mellan bråk och decimaltal.
 • att välja och använda matematiska metoder för beräkningar med bråktal och decimaltal.
 • att redogöra för och samtala om lösningar på problem. 
 • förstå och använda matematiska begrepp inom området.

 

Hur ska vi nå målen?

På lektionerna har vi genomgångar om varje nytt moment och vi löser några uppgifter/problem tillsammans. Du tränar sedan på kunskaperna dels genom att lösa uppgifter/problem själv, men också genom att diskutera lösningar med klasskamrater eller lärare.

Du har hela tiden under arbetets gång tester som en "check" för mig som lärare. På det sättet vet jag vad du har lärt dig samt vad du behöver träna mer på. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: