👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och teknik åk 1

Skapad 2017-12-19 14:56 i Victoriaskolan Grundskolor
Ett exempel på hur vi kan göra våra planeringar.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Teknik NO (år 1-3)
Vi vill utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur och teknik. Eleverna ska få undersöka olika ämnen, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. De kommer att få arbeta med olika uppdrag där de ska förutsäga (hypotes), undersöka och få fram ett resultat som dokumenteras.

Innehåll

Tema

Natur och teknik

Syfte

Att varje elev ska få möjlighet att få grundläggande kunskaper om vattnet, luftens ...och hur vi kan bidra med ett bra miljötänk.

 

Det här ska du lära dig:

 • Vattnets olika faser
 • Densitet
 • Luftens grundläggande egenskaper
 • Hur vi kan sortera för en hållbar miljö/material m.m.

Så här kommer vi att arbeta:

 • fältstudier och observationer i naturen och vid labb
 • faktainhämtning genom film och text 
 • dokumentation enskilt och i grupp

 

Så här kommer du få visa vad du har lärt dig (bedömning):

 • Aktivt deltagande vid genomgångar i klassrummet och under observationer utomhus.
 • Vid flera tillfällen under temaperioden kommer du få redovisa för vad du lärt dig i text och bild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3

Matriser

NO Tk SO
Matris

Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå
Når en godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapsnivå
Biologi/ fysik/ kemi
Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Ny aspekt
Eleven kan berätta om egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser i experiment samt i "verkligheten".
Ny aspekt
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och experiment som handlar om naturen och människan, vatten, rörelse samt luft.