Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FR- Språkutveckling i förskoleklassen

Skapad 2017-12-20 15:49 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola F Svenska
På ett lekfullt sätt tränar vi språket i många olika sammanhang och i olika lärmiljöer. Vi tränar med hela kroppen både ute och inne.

Innehåll

 

Vilka förmågor får jag möjlighet utveckla?

Jag får möjlighet att utvecklas i att:

 • delta i samtal
 • lyssna
 • berätta så att andra kan förstå tex vardagliga händelser
 • vänta på min tur
 • lyssna aktivt och följa med i berättande texter
 • lyssna på vad som rimmar och lära mig olika ramsor
 • sätta ord på mina känslor och våga uttrycka vad jag tycker
 • skapa med alla sinnen
 • följa regler och samarbeta
 • höra olika bokstavsljud i ord (fonologisk medvetenhet)

 

 

Jag kan ge mig själv möjlighet att utvecklas genom att:

 • vara med i olika samlingar och aktiviteter både inne och ute
 • se och lyssna på högläsning och reflektera tillsammans
 • delta och vara aktiv när vi tränar rim, ramsor och bokstavsljud
 • samtala kring texter, bilder och film, där vi fördelar talutrymmet med metoden EPA ( EnskildParAlla)
 • träna på att delta i rytmik, idrott, lek, spela spel samt bild och form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: