Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-12-22 15:07 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Samhällskunskap Svenska som andraspråk Svenska
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till bland annat digitalisering. I detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur du kritiskt kan granska information som du stöter på.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA utveckla din förmåga att...

 • formulera dig i tal och skrift genom att diskutera olika dilemma 
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • söka information om samhället från medier och internet och andra källor
 • värdera olika källor relevans och trovärdighet
 • vara källkritisk genom att ställa vissa frågor
 • förstå vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle
 • att se möjligheter och även risker med att använda internet.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden utifrån det centrala innehållet:

 • Att vara källkritisk
 • Reklam
 • Bilder
 • Källor på internet - granskning och trovärdighet
 • Tjejer och killar i media

För att träna och utveckla förmågorna kommer vi att:

 • Utgå från Bamses källkritik skola och URs serie "Är det sant"
 • diskutera och reflektera i Classroom (Källkritik)
 • använda serier i klassrummet
 • läsa olika serier om olika problem, dilemma och diskutera hur problem kan undvikas genom att vara källkritisk
 • använda t.ex. Chromebook och iPad för att titta på olika sidor på internet, träna på att vara källkritiska
 • diskutera och reflektera i  små grupper, par och enskilt
 • träna på att skilja fakta från värderingar
 • träna på ett källkritiskt förhållningssätt, hur man kan vara källkritisk genom att ställa några enkla frågor om t.ex. budskap, avsändare och syfte
 • diskutera hur man kan använda digitala verktyg och andra medier på ett etiskt, socialt och rättssäkert sätt
 • diskutera hur digitala verktyg och medier används för kommunikation mellan människor 
 • söka information genom att möta olika informationskällor och bli förtrogna med dem. t.ex. sociala medier, webbplatser.
 • bedöma olika källors relevans och granska deras trovärdighet
 • träna oss i att se vilka möjligheter och risker det finns med att använda av internet och digitala verktyg
 • diskutera hur våra åsikter förändras eller bekräftas genom t.ex. nyhetsrapportering och sociala medier 
 • diskutera, reflektera och analysera hur individer och grupper framställs i olika medier
 • diskutera hur medier kan bidra påverka hur vi ser på t.ex. tjejer och killar

 

 DETTA SKA BEDÖMAS

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du...

 • kritiskt granska olika källor genom att ställa de fem superfrågorna
 • kan använda metoder för hur du kan vara källkritiskt t.ex. genom att ställa grundläggande frågor om varifrån informationen kommer, vilket syfte en aktör kan ha med sin framställning
 • du kan förklara hur strukturerna i social medier är uppbyggda
 • du kan ge exempel på hur man genom sociala medier kan påverka andra människors åsikter
 • hur du uttrycker din åsikt i olika diskussioner
 • hur du kan söka information

 

Bedömingen kommer att ske kontinuerligt i diskussioner och reflektioner i Classroom, samt genom ett test i slutet av arbetsområdena.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  SvA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: